Phim tài liệu về đề tài động vật hoang dã của Lê Hoài Phương và Nguyễn Mỹ Dzung: tiếp cận từ lý thuyết tác giả (Tội ác rừng xanh, When our gardens grow silent) : Luận văn ThS. Nghệ thuật trình diễn: 602102

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65771Phim tài liệu về đề tài động vật hoang dã của Lê Hoài Phương và Nguyễn Mỹ Dzung: tiếp cận từ lý thuyết tác giả (Tội ác rừng xanh, When our gardens grow silent) : Luận văn ThS. Nghệ thuật trình diễn: 602102

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65771