Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Hoàng Linh-
dc.contributor.authorNgô, Thị Thanh Nga-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:13:15Z-
dc.date.available2019-07-16T05:13:15Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationNgô, T. T. N. (2018). Stability and robust stability of singular linear difference equations = Tính ổn định và ổn định vững của phương trình sai phân tuyến tính suy biến. Doctoral thesis, Vietnam National University, Hanoi-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65794-
dc.description.abstractTrong luận án này, chúng tôi đã nghiên cứu tính ổn định cũng như tính ổn định vững của hệ sai phân tuyến tính suy biến cấp một và cấp hai. Đối với hệ sai phân suy biến cấp một, các kết quả thu được như sau: - Phân tích tính ổn định của hệ khi các hệ số chịu sự tác động của nhiễu. - Mở rộng được ba định lý ổn định dạng Bohl-Perron cho hệ sai phân tuyến tính suy biến chỉ số 1. - Mở rộng khái niệm số mũ Bohl cho hệ tuyến tính suy biến, chỉ ra một số tính chất của số mũ này...-
dc.format.extent125 tr.-
dc.language.isoeng-
dc.subjectPhương trình-
dc.subject.ddc515-
dc.titleStability and robust stability of singular linear difference equations = Tính ổn định và ổn định vững của phương trình sai phân tuyến tính suy biến. Luận án TS. Toán học: 624601-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic515 NG-N 2018 / 01051000031-
dc.description.degreeLuận án TS. Phương trình vi phân và tích phân: 62460103 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • 01051000031.pdf
  • Size : 760,04 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Hoàng Linh-
  dc.contributor.authorNgô, Thị Thanh Nga-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:13:15Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:13:15Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationNgô, T. T. N. (2018). Stability and robust stability of singular linear difference equations = Tính ổn định và ổn định vững của phương trình sai phân tuyến tính suy biến. Doctoral thesis, Vietnam National University, Hanoi-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65794-
  dc.description.abstractTrong luận án này, chúng tôi đã nghiên cứu tính ổn định cũng như tính ổn định vững của hệ sai phân tuyến tính suy biến cấp một và cấp hai. Đối với hệ sai phân suy biến cấp một, các kết quả thu được như sau: - Phân tích tính ổn định của hệ khi các hệ số chịu sự tác động của nhiễu. - Mở rộng được ba định lý ổn định dạng Bohl-Perron cho hệ sai phân tuyến tính suy biến chỉ số 1. - Mở rộng khái niệm số mũ Bohl cho hệ tuyến tính suy biến, chỉ ra một số tính chất của số mũ này...-
  dc.format.extent125 tr.-
  dc.language.isoeng-
  dc.subjectPhương trình-
  dc.subject.ddc515-
  dc.titleStability and robust stability of singular linear difference equations = Tính ổn định và ổn định vững của phương trình sai phân tuyến tính suy biến. Luận án TS. Toán học: 624601-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic515 NG-N 2018 / 01051000031-
  dc.description.degreeLuận án TS. Phương trình vi phân và tích phân: 62460103 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • 01051000031.pdf
  • Size : 760,04 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :