Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
dc.contributor.authorĐỗ, Quang Đức-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:18:42Z-
dc.date.available2019-07-16T05:18:42Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66018-
dc.description.abstract- Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đào tạo nghề trình độ sơ cấp tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp - Đánh giá được thực trạng quản lý hoạt động đào tạo nghề trình độ sơ cấp tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp - Dựa trên cơ sở lý luận và thực trạng đã đề xuất 07 biện pháp quản lý hoạt động đào tạo nghề trình độ sơ cấp tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Và các biện pháp này có thể áp dụng tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên khác cũng như các cơ sở đào tạo nghề sơ cấp trong giai đoạn hiện nay.-
dc.format.extent114 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectGiáo dục nghề nghiệp-
dc.subjectQuản lý-
dc.subject.ddc374.013-
dc.titleQuản lý hoạt động đào tạo nghề trình độ sơ cấp tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: Khoa học giáo dục-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic374.013 ĐO-Đ 2018 / 05050003327-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý giáo dục: 8140114 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • LUẬN VĂN CHUẨN - QUANG ĐỨC QH2016-S7.pdf
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Lê-
  dc.contributor.authorĐỗ, Quang Đức-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:18:42Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:18:42Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66018-
  dc.description.abstract- Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đào tạo nghề trình độ sơ cấp tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp - Đánh giá được thực trạng quản lý hoạt động đào tạo nghề trình độ sơ cấp tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp - Dựa trên cơ sở lý luận và thực trạng đã đề xuất 07 biện pháp quản lý hoạt động đào tạo nghề trình độ sơ cấp tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Và các biện pháp này có thể áp dụng tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên khác cũng như các cơ sở đào tạo nghề sơ cấp trong giai đoạn hiện nay.-
  dc.format.extent114 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectGiáo dục nghề nghiệp-
  dc.subjectQuản lý-
  dc.subject.ddc374.013-
  dc.titleQuản lý hoạt động đào tạo nghề trình độ sơ cấp tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: Khoa học giáo dục-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic374.013 ĐO-Đ 2018 / 05050003327-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý giáo dục: 8140114 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • LUẬN VĂN CHUẨN - QUANG ĐỨC QH2016-S7.pdf
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :