Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thùy Chinh-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:18:44Z-
dc.date.available2019-07-16T05:18:44Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66019-
dc.description.abstract- Nghiên cứu cơ sở lý luận về tư duy phản biện. - Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về việc dạy và học rèn luyện tư duy phản biện tại trường THPT Thanh Nưa – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên. - Đề xuất 4 biện pháp cơ bản rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh. - Xây dựng 5 giáo án dạy học với nội dung về “Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân” trong đó thể hiện các biện pháp đã đề xuất nhằm rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh. - Tổ chức thực nghiệm sư phạm tại trường THPT Thanh Nưa – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên nhằm kiểm chứng giả thuyết đã đưa ra.-
dc.format.extent75 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectToán học-
dc.subjectDạy và học-
dc.subject.ddc510.71-
dc.titleRèn luyện tư duy phản biện cho học sinh lớp 11 thông qua dạy học chủ đề dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic510.71 NG-C 2018 / 05050003328-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học: 8140111 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • LUẬN VĂN .pdf
  • Size : 2,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thùy Chinh-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:18:44Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:18:44Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66019-
  dc.description.abstract- Nghiên cứu cơ sở lý luận về tư duy phản biện. - Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về việc dạy và học rèn luyện tư duy phản biện tại trường THPT Thanh Nưa – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên. - Đề xuất 4 biện pháp cơ bản rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh. - Xây dựng 5 giáo án dạy học với nội dung về “Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân” trong đó thể hiện các biện pháp đã đề xuất nhằm rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh. - Tổ chức thực nghiệm sư phạm tại trường THPT Thanh Nưa – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên nhằm kiểm chứng giả thuyết đã đưa ra.-
  dc.format.extent75 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectToán học-
  dc.subjectDạy và học-
  dc.subject.ddc510.71-
  dc.titleRèn luyện tư duy phản biện cho học sinh lớp 11 thông qua dạy học chủ đề dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic510.71 NG-C 2018 / 05050003328-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học: 8140111 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • LUẬN VĂN .pdf
  • Size : 2,33 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :