Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Giang-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:20:13Z-
dc.date.available2019-07-16T05:20:13Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66070-
dc.description.abstractLuận văn gồm 3 chương: Chương 1 là các cơ sở lí luận về tư duy- tư duy sáng tạo. Trong chương này luận văn đã làm rõ các khái niệm về tư duy và tư duy sáng tạo và những đặc trưng về tư duy sáng tạo của học sinh trung học phổ thông trong quá trình giải quyết các bài tập toán học. Chương 2 là những biện pháp để rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học chuyên đề tính tổng dãy số được đề xuất như sau: - Rèn luyện cho học sinh các thao tác tư duy và hoạt động trí tuệ. - Rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề. - Xây dựng hệ thống bài tập tính tổng dãy số tác động trực tiếp vào các yếu tố của tư duy sáng tạo. Chương 3 là thực nghiệm sư phạm. Trong chương này tác giả đã trình bày mục đích, phương pháp và kết quả thực nghiệm. Qua đó thấy kết quả sư phạm đã phần nào chứng tỏ tính khả thi và hiệu quả của đề tài, giả thuyết khoa học chấp nhận được.-
dc.format.extent80 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectToán học-
dc.subjectDạy và học-
dc.subject.ddc510.71-
dc.titleRèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 11 thông qua dạy học chủ đề "tính tổng dãy số" : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic510.71 PH-G 2018 / 05050003370-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 8140111 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050003370.pdf
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Giang-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:20:13Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:20:13Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66070-
  dc.description.abstractLuận văn gồm 3 chương: Chương 1 là các cơ sở lí luận về tư duy- tư duy sáng tạo. Trong chương này luận văn đã làm rõ các khái niệm về tư duy và tư duy sáng tạo và những đặc trưng về tư duy sáng tạo của học sinh trung học phổ thông trong quá trình giải quyết các bài tập toán học. Chương 2 là những biện pháp để rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học chuyên đề tính tổng dãy số được đề xuất như sau: - Rèn luyện cho học sinh các thao tác tư duy và hoạt động trí tuệ. - Rèn luyện khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề. - Xây dựng hệ thống bài tập tính tổng dãy số tác động trực tiếp vào các yếu tố của tư duy sáng tạo. Chương 3 là thực nghiệm sư phạm. Trong chương này tác giả đã trình bày mục đích, phương pháp và kết quả thực nghiệm. Qua đó thấy kết quả sư phạm đã phần nào chứng tỏ tính khả thi và hiệu quả của đề tài, giả thuyết khoa học chấp nhận được.-
  dc.format.extent80 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectToán học-
  dc.subjectDạy và học-
  dc.subject.ddc510.71-
  dc.titleRèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 11 thông qua dạy học chủ đề "tính tổng dãy số" : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic510.71 PH-G 2018 / 05050003370-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 8140111 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050003370.pdf
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :