Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorNguyễn, Thùy Quyên-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:20:52Z-
dc.date.available2019-07-16T05:20:52Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66092-
dc.description.abstractQua quá trình nghiên cứu, luận văn đã thu được những kết quả chính như sau: • Làm sáng tỏ các vấn đề về tình huống có vấn đề, phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề cùng với các đối tượng liên quan. • Vận dụng quan điểm dạy học bằng hoạt động, quan điểm dạy học tích cực, tự giác, chủ dộng, sáng tạo, quan điểm dạy học hợp tác, dạy học theo thuyết kiến tạo, phương pháp dạy học dự án, sử dụng hệ thống bài tập theo hướng dạy học tích cực. • Tìm hiểu thực trạng về những hiểu biết của giáo viên và học sinh dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học tại trường thực nghiệm. • Chọn lựa các biện pháp phù hợp với đặc điểm của trường thực nghiệm “ứng dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề” cho học sinh. • Tiến hành thực nghiệm, kết quả thực nghiệm đã khẳng định tính khả thi của các biện pháp mà luận văn đã đưa ra, đồng thời khẳng định nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu đã hoàn thành.-
dc.format.extent101 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectToán học-
dc.subjectDạy và học-
dc.subject.ddc510.71-
dc.titleDạy học "Phát hiện và giải quyết vấn đề” cho học sinh Trung học phổ thông trong dạy học chủ đề “khoảng cách trong không gian" : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic510.71 NG-Q 2018 / 05050003386-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 8140111 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050003386.pdf
  • Size : 2,46 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thùy Quyên-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:20:52Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:20:52Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66092-
  dc.description.abstractQua quá trình nghiên cứu, luận văn đã thu được những kết quả chính như sau: • Làm sáng tỏ các vấn đề về tình huống có vấn đề, phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề cùng với các đối tượng liên quan. • Vận dụng quan điểm dạy học bằng hoạt động, quan điểm dạy học tích cực, tự giác, chủ dộng, sáng tạo, quan điểm dạy học hợp tác, dạy học theo thuyết kiến tạo, phương pháp dạy học dự án, sử dụng hệ thống bài tập theo hướng dạy học tích cực. • Tìm hiểu thực trạng về những hiểu biết của giáo viên và học sinh dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học tại trường thực nghiệm. • Chọn lựa các biện pháp phù hợp với đặc điểm của trường thực nghiệm “ứng dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề” cho học sinh. • Tiến hành thực nghiệm, kết quả thực nghiệm đã khẳng định tính khả thi của các biện pháp mà luận văn đã đưa ra, đồng thời khẳng định nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu đã hoàn thành.-
  dc.format.extent101 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectToán học-
  dc.subjectDạy và học-
  dc.subject.ddc510.71-
  dc.titleDạy học "Phát hiện và giải quyết vấn đề” cho học sinh Trung học phổ thông trong dạy học chủ đề “khoảng cách trong không gian" : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic510.71 NG-Q 2018 / 05050003386-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 8140111 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050003386.pdf
  • Size : 2,46 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :