Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorTrần, Thị Lệ Thoa-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:21:59Z-
dc.date.available2019-07-16T05:21:59Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66130-
dc.description.abstractQua quá trình nghi n c u và thực hiện đề tài, tác giả rút ra một số kết luận sau: 1/ Cần khẳng định rằng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học là vấn đề mang tính cấp thiết và thực tiễn cao, nhất là trong giai đoạn hiện nay chúng ta đang đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nhằm vào mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ có tri thức cao, năng động và sáng tạo. Do đó, nghiên cứu dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề để phát triển TDST cho học sinh trong dạy học các chủ đề ở phổ thông là một cách tiếp cận khả thi trong công cuộc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. 2/ Sau quá trình nghiên cứu, đề tài đã thu được một số kết quả cụ thể: + Thực tiễn dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hiện nay cho thấy: - Thứ nhất, những biểu hiện của học sinh qua những hoạt động, hành vi, việc làm chứng tỏ chúng chưa được tiếp cận với dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề nhiều trong quá trình học tập cũng như trong sản phẩm học tập của mình. - Thứ hai, trong quá trình dạy học phần lớn giáo viên chưa có các biện pháp cụ thể để cho học sinh tiếp cận với dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề. + Từ những cơ sở lí luận và thực tiễn được làm sáng tỏ trong đề tài, tác giả cho rằng muốn dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trước hết là giáo viên phải phát triển được các bước dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề cơ bản, sau đó là phát triển một số thành tố đặc trưng của dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề-
dc.format.extent129 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectToán học-
dc.subjectDạy và học-
dc.subject.ddc510.71-
dc.titleDạy học phát hiện và giải quyết vấn đề với chủ đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân trong chương trình đại số lớp 11 ban cơ bản : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic510.71 TR-T 2018 / 05050003418-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học: 8140111 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050003418.pdf
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Lệ Thoa-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:21:59Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:21:59Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66130-
  dc.description.abstractQua quá trình nghi n c u và thực hiện đề tài, tác giả rút ra một số kết luận sau: 1/ Cần khẳng định rằng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học là vấn đề mang tính cấp thiết và thực tiễn cao, nhất là trong giai đoạn hiện nay chúng ta đang đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nhằm vào mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ có tri thức cao, năng động và sáng tạo. Do đó, nghiên cứu dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề để phát triển TDST cho học sinh trong dạy học các chủ đề ở phổ thông là một cách tiếp cận khả thi trong công cuộc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. 2/ Sau quá trình nghiên cứu, đề tài đã thu được một số kết quả cụ thể: + Thực tiễn dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hiện nay cho thấy: - Thứ nhất, những biểu hiện của học sinh qua những hoạt động, hành vi, việc làm chứng tỏ chúng chưa được tiếp cận với dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề nhiều trong quá trình học tập cũng như trong sản phẩm học tập của mình. - Thứ hai, trong quá trình dạy học phần lớn giáo viên chưa có các biện pháp cụ thể để cho học sinh tiếp cận với dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề. + Từ những cơ sở lí luận và thực tiễn được làm sáng tỏ trong đề tài, tác giả cho rằng muốn dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trước hết là giáo viên phải phát triển được các bước dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề cơ bản, sau đó là phát triển một số thành tố đặc trưng của dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề-
  dc.format.extent129 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectToán học-
  dc.subjectDạy và học-
  dc.subject.ddc510.71-
  dc.titleDạy học phát hiện và giải quyết vấn đề với chủ đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân trong chương trình đại số lớp 11 ban cơ bản : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic510.71 TR-T 2018 / 05050003418-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học: 8140111 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050003418.pdf
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :