Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Chung-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:23:35Z-
dc.date.available2019-07-16T05:23:35Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66179-
dc.description.abstractLuận văn cung cấp các tài liệu tham khảo sâu và hữu ích cho cả giáo viên và học sinh trong các trường trung học phổ thông chuyên. Ngoài ra, nó giúp giáo viên hiểu thêm về các phương pháp giảng dạy tích cực áp dụng cho việc dạy học để cải thiện khả năng giải quyết vấn đề của học sinh trung học. Luận văn đã thiết kế một số kế hoạch bài học về chủ đề tinh thể để giúp phát triển giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 10. Việc thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề tinh thể cho lớp 10 trong các trường trung học chuyên để phát triển khả năng giải quyết vấn đề của học sinh mà chúng tôi đã thực hiện có tính khả thi cao. Kết quả nghiên cứu đã được thực nghiệm sư phạm với ba lớp 10 của ba trường trung học phổ thông chuyên. Kết quả học tập thu được ở lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng để khẳng định tính khả thi của đề tài nghiên cứu. Các số liệu thu được, được xử lí bằng các phương pháp thống kê cho thấy độ tin cậy của phương pháp nghiên cứu.-
dc.format.extent105 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectHoá học-
dc.subjectDạy và học-
dc.subject.ddc540.71-
dc.titlePhát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh chuyên Hóa học qua dạy học chuyên đề tinh thể : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic540.71 NG-T 2018 / 05050003467-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học: 8140111 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050003467.pdf
  • Size : 2,94 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Chung-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:23:35Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:23:35Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66179-
  dc.description.abstractLuận văn cung cấp các tài liệu tham khảo sâu và hữu ích cho cả giáo viên và học sinh trong các trường trung học phổ thông chuyên. Ngoài ra, nó giúp giáo viên hiểu thêm về các phương pháp giảng dạy tích cực áp dụng cho việc dạy học để cải thiện khả năng giải quyết vấn đề của học sinh trung học. Luận văn đã thiết kế một số kế hoạch bài học về chủ đề tinh thể để giúp phát triển giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 10. Việc thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề tinh thể cho lớp 10 trong các trường trung học chuyên để phát triển khả năng giải quyết vấn đề của học sinh mà chúng tôi đã thực hiện có tính khả thi cao. Kết quả nghiên cứu đã được thực nghiệm sư phạm với ba lớp 10 của ba trường trung học phổ thông chuyên. Kết quả học tập thu được ở lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng để khẳng định tính khả thi của đề tài nghiên cứu. Các số liệu thu được, được xử lí bằng các phương pháp thống kê cho thấy độ tin cậy của phương pháp nghiên cứu.-
  dc.format.extent105 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectHoá học-
  dc.subjectDạy và học-
  dc.subject.ddc540.71-
  dc.titlePhát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh chuyên Hóa học qua dạy học chuyên đề tinh thể : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic540.71 NG-T 2018 / 05050003467-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học: 8140111 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050003467.pdf
  • Size : 2,94 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :