Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorPhạm, Tuấn Anh-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:24:56Z-
dc.date.available2019-07-16T05:24:56Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66220-
dc.format.extent120 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectLuật hiến pháp-
dc.subjectViệt Nam-
dc.subjectViệt Nam-
dc.subjectChính trị và chính quyền-
dc.subjectPháp luật-
dc.subject.ddc342.029-
dc.titleQuan chế thời Hậu Lê và nhà Nguyễn – những nội dung cơ bản và giá trị kế thừa trong hoàn thiện Bộ máy nhà nước hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 83801-
dc.typeThesis-
dcterms.abstractNgoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn bao gồm 02 chương. Cụ thể: Chương 1: Nhận diện về lý luận và lịch sử quan chế thời Hậu Lê và thời nhà Nguyễn. Chương 2: Những nội dung cơ bản của quan chế thời Hậu Lê – thời nhà Nguyễn và các giá trị kế thừa trong hoàn thiện bộ máy nhà nước hiện nay.-
dc.identifier.lic342.029 PH-A 2018 / 00050009628-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật: 8380101.01 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050009628.pdf
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorPhạm, Tuấn Anh-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:24:56Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:24:56Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66220-
  dc.format.extent120 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectLuật hiến pháp-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.subjectChính trị và chính quyền-
  dc.subjectPháp luật-
  dc.subject.ddc342.029-
  dc.titleQuan chế thời Hậu Lê và nhà Nguyễn – những nội dung cơ bản và giá trị kế thừa trong hoàn thiện Bộ máy nhà nước hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 83801-
  dc.typeThesis-
  dcterms.abstractNgoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn bao gồm 02 chương. Cụ thể: Chương 1: Nhận diện về lý luận và lịch sử quan chế thời Hậu Lê và thời nhà Nguyễn. Chương 2: Những nội dung cơ bản của quan chế thời Hậu Lê – thời nhà Nguyễn và các giá trị kế thừa trong hoàn thiện bộ máy nhà nước hiện nay.-
  dc.identifier.lic342.029 PH-A 2018 / 00050009628-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật: 8380101.01 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050009628.pdf
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :