Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Thị Hương-
dc.contributor.authorTrương, Nhật Linh-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:29:43Z-
dc.date.available2019-07-16T05:29:43Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66350-
dc.format.extent92 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectQuản lý nhân sự-
dc.subject.ddc658.314-
dc.titleTạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Sông Gianh – CN tại Bắc Ninh: Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01-
dc.typeThesis-
dcterms.abstract- Tổng quan được tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. - Trình bày được phương pháp nghiên cứu - Khảo sát thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Sông Gianh-CN tại Bắc Ninh, chỉ ra ưu điểm, hạn chế của chi nhánh. - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Sông Gianh-CN tại Bắc Ninh.-
dc.identifier.lic658.314 TR-L 2018 / 00050009888-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh: 60340102 -- Trường Đại Học Kinh Tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009888.pdf
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Thị Hương-
  dc.contributor.authorTrương, Nhật Linh-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:29:43Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:29:43Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66350-
  dc.format.extent92 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectQuản lý nhân sự-
  dc.subject.ddc658.314-
  dc.titleTạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Sông Gianh – CN tại Bắc Ninh: Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01-
  dc.typeThesis-
  dcterms.abstract- Tổng quan được tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. - Trình bày được phương pháp nghiên cứu - Khảo sát thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Sông Gianh-CN tại Bắc Ninh, chỉ ra ưu điểm, hạn chế của chi nhánh. - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Sông Gianh-CN tại Bắc Ninh.-
  dc.identifier.lic658.314 TR-L 2018 / 00050009888-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh: 60340102 -- Trường Đại Học Kinh Tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009888.pdf
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :