Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
dc.contributor.authorHà, Ngọc Lý-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:30:32Z-
dc.date.available2019-07-16T05:30:32Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66371-
dc.format.extent102 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectChính sách kinh tế-
dc.subject.ddc352.4-
dc.titleÁp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
dc.typeThesis-
dcterms.abstract- Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại tổ chức công. - Phân tích được thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại KBNN Vĩnh Phúc; chỉ ra được thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đưa ra được các giải pháp để hoàn thiện việc áp dụng quy trình quản lý này. Các giải pháp có giá trị tham khảo.-
dc.identifier.lic352.4 HA-L 2018 / 00050009901-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009901.pdf
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
  dc.contributor.authorHà, Ngọc Lý-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:30:32Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:30:32Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66371-
  dc.format.extent102 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectChính sách kinh tế-
  dc.subject.ddc352.4-
  dc.titleÁp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
  dc.typeThesis-
  dcterms.abstract- Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại tổ chức công. - Phân tích được thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại KBNN Vĩnh Phúc; chỉ ra được thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đưa ra được các giải pháp để hoàn thiện việc áp dụng quy trình quản lý này. Các giải pháp có giá trị tham khảo.-
  dc.identifier.lic352.4 HA-L 2018 / 00050009901-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009901.pdf
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :