Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thùy Anh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:31:02Z-
dc.date.available2019-07-16T05:31:02Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66384-
dc.format.extent92 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectQuản lý nhân sự-
dc.subject.ddc352.6-
dc.titlePhát triển nguồn nhân lực của Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
dc.typeThesis-
dcterms.abstractLuận văn đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực của Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, đồng thời phân tích và lãm rõ được thực trạng phát triển nguồn nhân lực của Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN trong đó tập trung vào nguồn nhân lực giảng viên. Luận văn đã chỉ ra được những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực giảng viên của Trường ĐHGD, ĐHQGHN.-
dc.identifier.lic352.6 NG-P 2018 / 00050009914-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 -- Trường Đại Học Kinh Tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009914.pdf
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thùy Anh-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:31:02Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:31:02Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66384-
  dc.format.extent92 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectQuản lý nhân sự-
  dc.subject.ddc352.6-
  dc.titlePhát triển nguồn nhân lực của Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
  dc.typeThesis-
  dcterms.abstractLuận văn đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực của Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN, đồng thời phân tích và lãm rõ được thực trạng phát triển nguồn nhân lực của Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN trong đó tập trung vào nguồn nhân lực giảng viên. Luận văn đã chỉ ra được những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực giảng viên của Trường ĐHGD, ĐHQGHN.-
  dc.identifier.lic352.6 NG-P 2018 / 00050009914-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 -- Trường Đại Học Kinh Tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009914.pdf
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :