Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
dc.contributor.authorNguyễn, Chí Tuân-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:35:27Z-
dc.date.available2019-07-16T05:35:27Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66492-
dc.format.extent88 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectVay ngân hàng-
dc.subject.ddc332.7-
dc.titleHoạt động cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402-
dc.typeThesis-
dcterms.abstractNgoài phần lời mở đầu, kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo, mục lục và các bảng biểu, kết cấu của luận văn bao gồm 4 chương: CHƯƠNG 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luạn về hoạt động cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại CHƯƠNG 2: Quy trình và phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 3: Thực trạng hoạt động cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô CHƯƠNG 4: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở đối với khách hàng cá nhân tại BIDV Đông Đô.-
dc.identifier.lic332.7 NG-T 2018 / 00050009854-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng: 60340201 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009854.pdf
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhí, Mạnh Hồng-
  dc.contributor.authorNguyễn, Chí Tuân-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:35:27Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:35:27Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66492-
  dc.format.extent88 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectVay ngân hàng-
  dc.subject.ddc332.7-
  dc.titleHoạt động cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402-
  dc.typeThesis-
  dcterms.abstractNgoài phần lời mở đầu, kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo, mục lục và các bảng biểu, kết cấu của luận văn bao gồm 4 chương: CHƯƠNG 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luạn về hoạt động cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại CHƯƠNG 2: Quy trình và phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 3: Thực trạng hoạt động cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô CHƯƠNG 4: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở đối với khách hàng cá nhân tại BIDV Đông Đô.-
  dc.identifier.lic332.7 NG-T 2018 / 00050009854-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng: 60340201 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009854.pdf
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :