Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorDoãn, Kỳ Anh-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:35:48Z-
dc.date.available2019-07-16T05:35:48Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66501-
dc.format.extent111 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectChính sách kinh tế-
dc.subject.ddc352.4-
dc.titleQuản lý các nguồn tài chính cho lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy tại Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
dc.typeThesis-
dcterms.abstract- Tổng quan được một số tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý các nguồn tài chính cho lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, chỉ ra được những nội dung chính và không trùng lặp. - Phân tích được cơ sở lý luận với những nội dung cơ bản của khung lý thuyết, như mục tiêu, nội dung, công cụ, nhân tố ảnh hưởng và kinh nghiệm quản lý các nguồn tài chính cho lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. - Phân tích được thực trạng quản lý các nguồn tài chính cho lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy tại Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ theo chu trình quản lý, chỉ ra những kết quả, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. - Đề xuất được phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý các nguồn tài chính cho lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy tại Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trong thời gian tới.-
dc.identifier.lic352.4 DO-A 2019 / 00050009863-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009863.pdf
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.authorDoãn, Kỳ Anh-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:35:48Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:35:48Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66501-
  dc.format.extent111 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectChính sách kinh tế-
  dc.subject.ddc352.4-
  dc.titleQuản lý các nguồn tài chính cho lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy tại Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
  dc.typeThesis-
  dcterms.abstract- Tổng quan được một số tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý các nguồn tài chính cho lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, chỉ ra được những nội dung chính và không trùng lặp. - Phân tích được cơ sở lý luận với những nội dung cơ bản của khung lý thuyết, như mục tiêu, nội dung, công cụ, nhân tố ảnh hưởng và kinh nghiệm quản lý các nguồn tài chính cho lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. - Phân tích được thực trạng quản lý các nguồn tài chính cho lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy tại Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ theo chu trình quản lý, chỉ ra những kết quả, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. - Đề xuất được phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý các nguồn tài chính cho lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy tại Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trong thời gian tới.-
  dc.identifier.lic352.4 DO-A 2019 / 00050009863-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009863.pdf
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :