Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhan, Huy Đường-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:36:14Z-
dc.date.available2019-07-16T05:36:14Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66511-
dc.format.extent93 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectQuản lý nhân sự-
dc.subjectChính sách nhà nước-
dc.subject.ddc352.6-
dc.titleQuản lý nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên BCA-Thăng Long : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
dc.typeThesis-
dcterms.abstractLuận văn đã tổng quan được cơ sở lý luận liên quan đến công tác quản lý nhân lực của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá được thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên BCA-Thăng Long. Luận văn đã trình bày được định hướng và đề xuất được một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên BCA-Thăng Long trong thời gian tới.-
dc.identifier.lic352.6 NG-H 2019 / 00050009873-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009873.pdf
  • Size : 981,81 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhan, Huy Đường-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:36:14Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:36:14Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66511-
  dc.format.extent93 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectQuản lý nhân sự-
  dc.subjectChính sách nhà nước-
  dc.subject.ddc352.6-
  dc.titleQuản lý nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên BCA-Thăng Long : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
  dc.typeThesis-
  dcterms.abstractLuận văn đã tổng quan được cơ sở lý luận liên quan đến công tác quản lý nhân lực của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá được thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên BCA-Thăng Long. Luận văn đã trình bày được định hướng và đề xuất được một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên BCA-Thăng Long trong thời gian tới.-
  dc.identifier.lic352.6 NG-H 2019 / 00050009873-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009873.pdf
  • Size : 981,81 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :