Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Thị Hồng Điệp-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Hằng-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:37:29Z-
dc.date.available2019-07-16T05:37:29Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66540-
dc.description.abstractNgoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm bốn chương. Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại cơ sở y tế công lập. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an. Chương 4: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại BV 19-8 BCA.-
dc.format.extent96 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectNgân sách-
dc.subjectPhân bổ ngân sách và chi tiêu-
dc.subject.ddc352.48-
dc.titleQuản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic352.48 NG-H 2018 / 00050009829-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 --Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009829.pdf
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Thị Hồng Điệp-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Hằng-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:37:29Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:37:29Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66540-
  dc.description.abstractNgoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm bốn chương. Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại cơ sở y tế công lập. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an. Chương 4: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại BV 19-8 BCA.-
  dc.format.extent96 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectNgân sách-
  dc.subjectPhân bổ ngân sách và chi tiêu-
  dc.subject.ddc352.48-
  dc.titleQuản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic352.48 NG-H 2018 / 00050009829-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 --Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009829.pdf
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :