Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Thị Hồng Điệp-
dc.contributor.authorNgô, Minh Thỏa-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:37:31Z-
dc.date.available2019-07-16T05:37:31Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66541-
dc.description.abstractNgoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được chia làm bốn chương như sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhân lực của doanh nghiệp. Chuơng 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý nhân lực tại Công ty TNHH công nghệ thông tin và truyền thông Gtel. Chương 4: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhân lực tại Công ty TNHH công nghệ thông tin và truyền thông Gtel.-
dc.format.extent76 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectNguồn nhân lực-
dc.subjectLập kế hoạch-
dc.subject.ddc658.3-
dc.titleQuản lý nhân lực tại Công ty TNHH Công nghệ thông tin và truyền thông Gtel : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
dc.typeThesis-
dcterms.abstractNgoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được chia làm bốn chương như sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhân lực của doanh nghiệp. Chuơng 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý nhân lực tại Công ty TNHH công nghệ thông tin và truyền thông Gtel. Chương 4: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhân lực tại Công ty TNHH công nghệ thông tin và truyền thông Gtel.-
dc.identifier.lic658.3 NG-T 2018 / 00050009830-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 --Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009830.pdf
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Thị Hồng Điệp-
  dc.contributor.authorNgô, Minh Thỏa-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:37:31Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:37:31Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66541-
  dc.description.abstractNgoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được chia làm bốn chương như sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhân lực của doanh nghiệp. Chuơng 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý nhân lực tại Công ty TNHH công nghệ thông tin và truyền thông Gtel. Chương 4: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhân lực tại Công ty TNHH công nghệ thông tin và truyền thông Gtel.-
  dc.format.extent76 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectNguồn nhân lực-
  dc.subjectLập kế hoạch-
  dc.subject.ddc658.3-
  dc.titleQuản lý nhân lực tại Công ty TNHH Công nghệ thông tin và truyền thông Gtel : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
  dc.typeThesis-
  dcterms.abstractNgoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được chia làm bốn chương như sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhân lực của doanh nghiệp. Chuơng 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý nhân lực tại Công ty TNHH công nghệ thông tin và truyền thông Gtel. Chương 4: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhân lực tại Công ty TNHH công nghệ thông tin và truyền thông Gtel.-
  dc.identifier.lic658.3 NG-T 2018 / 00050009830-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 --Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009830.pdf
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :