Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Thị Hương-
dc.contributor.authorTrần, Thị Thu Hằng-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:37:44Z-
dc.date.available2019-07-16T05:37:44Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66546-
dc.description.abstractNgoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các từ viết tắt, danh mục bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, nội dung luận văn dự kiến được chia thành 4 chương như sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu luận văn. Chương 3: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực làm việc tại thị trường châu Phi của Tổng Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Viettel. Chương 4: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực làm việc tại thị trường nước ngoài của Tổng Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Viettel .-
dc.format.extent85 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectTuyển dụng nhân sự-
dc.subject.ddc658.3111-
dc.titleTuyển dụng nhân lực làm việc tại thị trường nước ngoài của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic658.3111 TR-H 2019 / 00050009833-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh: 60340102 --Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009833.pdf
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Thị Hương-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Thu Hằng-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:37:44Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:37:44Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66546-
  dc.description.abstractNgoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các từ viết tắt, danh mục bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, nội dung luận văn dự kiến được chia thành 4 chương như sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu luận văn. Chương 3: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực làm việc tại thị trường châu Phi của Tổng Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Viettel. Chương 4: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực làm việc tại thị trường nước ngoài của Tổng Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Viettel .-
  dc.format.extent85 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectTuyển dụng nhân sự-
  dc.subject.ddc658.3111-
  dc.titleTuyển dụng nhân lực làm việc tại thị trường nước ngoài của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic658.3111 TR-H 2019 / 00050009833-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh: 60340102 --Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009833.pdf
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :