Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Bích Thu-
dc.contributor.authorVũ, Thị Hương-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:37:47Z-
dc.date.available2019-07-16T05:37:47Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationVũ, T. H. (2018). Diễn ngôn tính dục trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại (Qua một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu). Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66547-
dc.description.abstract- Luận án đã tổng thuật lại các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến các hướng tiếp cận khái niệm diễn ngôn, các hướng nghiên cứu về diễn ngôn và diễn ngôn tính dục trong văn hóa, văn học. Bên cạnh đó luận án đã xác định được nội hàm một số khái niệm như diễn ngôn, tính dục, diễn ngôn tính dục, tiểu thuyết Việt Nam đương đại làm tiền đề lý luận cho luận án. - Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống, công phu và nghiêm túc về diễn ngôn tính dục trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại qua một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu. Dựa trên lý thuyết về diễn ngôn, luận án soi chiếu, lý giải cặn kẽ các vấn đề văn học đương đại từ sự chi phối của các yếu tố như chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, khoa học...Đây là trường tri thức có tác động lớn đến thẩm quyền sáng tạo và thẩm quyền tiếp nhận diễn ngôn văn học trong đó có diễn ngôn về tính dục.-
dc.format.extent150 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectTiểu thuyết Việt Nam-
dc.subject.ddc895.92233409-
dc.titleDiễn ngôn tính dục trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại (Qua một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu): Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic895.92233409 VU-H 2019 / 02050005611-
dc.description.degreeLuận án TS. Văn học Việt Nam: 62220121 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019-
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050005611.pdf
  • Size : 4,23 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Bích Thu-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Hương-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:37:47Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:37:47Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationVũ, T. H. (2018). Diễn ngôn tính dục trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại (Qua một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu). Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66547-
  dc.description.abstract- Luận án đã tổng thuật lại các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến các hướng tiếp cận khái niệm diễn ngôn, các hướng nghiên cứu về diễn ngôn và diễn ngôn tính dục trong văn hóa, văn học. Bên cạnh đó luận án đã xác định được nội hàm một số khái niệm như diễn ngôn, tính dục, diễn ngôn tính dục, tiểu thuyết Việt Nam đương đại làm tiền đề lý luận cho luận án. - Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống, công phu và nghiêm túc về diễn ngôn tính dục trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại qua một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu. Dựa trên lý thuyết về diễn ngôn, luận án soi chiếu, lý giải cặn kẽ các vấn đề văn học đương đại từ sự chi phối của các yếu tố như chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, khoa học...Đây là trường tri thức có tác động lớn đến thẩm quyền sáng tạo và thẩm quyền tiếp nhận diễn ngôn văn học trong đó có diễn ngôn về tính dục.-
  dc.format.extent150 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectTiểu thuyết Việt Nam-
  dc.subject.ddc895.92233409-
  dc.titleDiễn ngôn tính dục trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại (Qua một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu): Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic895.92233409 VU-H 2019 / 02050005611-
  dc.description.degreeLuận án TS. Văn học Việt Nam: 62220121 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019-
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050005611.pdf
  • Size : 4,23 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :