Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Sửu-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:40:16Z-
dc.date.available2019-07-16T05:40:16Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66602-
dc.description.abstractNgoài các phần mở đầu mục lục, phụ lục tài liệu tham khảo thì nghiên cứu được kết cấu thành 3 chương như sau : Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề lý luận về quản lý huy động vốn tại các ngân hàng thương mại Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng quản lý huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Sơn Tây, thành phố Hà Nội Chương 4: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây, thành phố Hà Nội.-
dc.format.extent106 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectHuy động Vốn-
dc.subject.ddc354.86-
dc.titleQuản lý huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic354.86 NG-S 2018 / 00050009805-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009805.pdf
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Sửu-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:40:16Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:40:16Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66602-
  dc.description.abstractNgoài các phần mở đầu mục lục, phụ lục tài liệu tham khảo thì nghiên cứu được kết cấu thành 3 chương như sau : Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề lý luận về quản lý huy động vốn tại các ngân hàng thương mại Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng quản lý huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Sơn Tây, thành phố Hà Nội Chương 4: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây, thành phố Hà Nội.-
  dc.format.extent106 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectHuy động Vốn-
  dc.subject.ddc354.86-
  dc.titleQuản lý huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic354.86 NG-S 2018 / 00050009805-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009805.pdf
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :