Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Minh Hòa-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Huyền Vân-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:40:41Z-
dc.date.available2019-07-16T05:40:41Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationNguyễn, T. H. V. (2018). Tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Ninh. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66611-
dc.description.abstract- Trên cơ sở lý thuyết "khu vực học" Luận án đã đưa ra một số lý luận để nghiên cứu tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại một địa phương. - Phân tích thực trạng tác động của du lịch đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh, cũng như đến đời sống của người dân địa phương tại 3 địa bàn nghiên cứu là thành phố Uông Bí (xã Thượng Yên Công), thành phố Hạ Long (phường Bãi Cháy), và thành phố Móng Cái (phường Trần Phú và Trà Cổ). - Luận án đã đưa ra xu hướng tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội và đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát huy hơn những tác động tích cực của hoạt động phát triển du lịch đến kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Ninh.-
dc.format.extent145 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectDu lịch-
dc.subjectKhía cạnh kinh tế-
dc.subjectViệt Nam-
dc.subjectNghiên cứu-
dc.subject.ddc915.97-
dc.titleTác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Ninh : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic915.97 NG-V 2018 / 02050005620-
dc.description.degreeLuận án TS. Việt Nam học: 62220113 -- Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:CRES - Dissertations


 • 02050005620.pdf
  • Size : 4,75 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Thị Minh Hòa-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Huyền Vân-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:40:41Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:40:41Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. H. V. (2018). Tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Ninh. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66611-
  dc.description.abstract- Trên cơ sở lý thuyết "khu vực học" Luận án đã đưa ra một số lý luận để nghiên cứu tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại một địa phương. - Phân tích thực trạng tác động của du lịch đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh, cũng như đến đời sống của người dân địa phương tại 3 địa bàn nghiên cứu là thành phố Uông Bí (xã Thượng Yên Công), thành phố Hạ Long (phường Bãi Cháy), và thành phố Móng Cái (phường Trần Phú và Trà Cổ). - Luận án đã đưa ra xu hướng tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội và đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát huy hơn những tác động tích cực của hoạt động phát triển du lịch đến kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Ninh.-
  dc.format.extent145 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectDu lịch-
  dc.subjectKhía cạnh kinh tế-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.subjectNghiên cứu-
  dc.subject.ddc915.97-
  dc.titleTác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Ninh : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic915.97 NG-V 2018 / 02050005620-
  dc.description.degreeLuận án TS. Việt Nam học: 62220113 -- Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:CRES - Dissertations


 • 02050005620.pdf
  • Size : 4,75 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :