Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Thị Khánh Hà-
dc.contributor.authorNguyễn, Tuấn Anh-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:40:52Z-
dc.date.available2019-07-16T05:40:52Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationNguyễn, T. A. (2018). Mối quan hệ giữa giá trị và hành vi ủng hộ xã hội của thanh niên. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66615-
dc.description.abstractThứ nhất, Luận án đã xây dựng được hệ thống cơ sở lý luận, lý thuyết để xây dựng bộ công cụ, thu thập dữ liệu thực tiễn để xem xét một cách đa chiều; chỉ ra được cơ sở khoa học để kết luận rằng tùy từng giá trị hoặc nhóm giá trị mà chúng có khả năng thúc đẩy hoặc cản trở hành vi ủng hộ xã hội ở thanh niên. Thứ hai, Luận án cũng góp phần vào việc tiếp tục đánh giá, kiểm chứng một số lý thuyết về giá trị và hành vi ủng hộ xã hội trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Các kết quả nghiên cứu của Luận án cho phép đưa ra những kết luận mang tính khoa học về mối quan hệ giữa giá trị và hành vi ủng hộ xã hội của thanh niên trên nền tảng văn hóa, xã hội và đặc điểm đặc thù của Việt Nam. Thứ ba, trong khi các nghiên cứu tại nước ta mới chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu mối quan hệ giữa một (hay nhiều) biến số đến một (hay nhiều) biến số khác mà rất ít nghiên cứu tìm hiểu sự tác động của các biến số trung gian, biến số điều tiết đến một mối quan hệ giữa hai biến số nào đó thì nghiên cứu này là một trong số những nghiên cứu hiếm hoi tại nước ta tính đến thời điểm này đi sâu phân tích mối quan hệ giữa giá trị và hành vi ủng hộ xã hội ở đối tượng thanh niên theo cả hai cơ chế trực tiếp và gián tiếp khi có sự tham gia của các yếu tố trung gian và điều tiết khác. Thứ tư, nghiên cứu này góp phần giúp việc nghiên cứu về giá trị và hành vi ủng hộ xã hội tại Việt Nam thêm đa dạng và phong phú. Thứ năm, kết quả nghiên cứu của Luận án có thể làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất những nội dung, chương trình giáo dục giá trị, giáo dục hành vi ủng hộ xã hội, hành vi tích cực trong thanh niên hiện nay, cải thiện và phòng ngừa những hành vi tiêu cực, chống đối xã hội trong thanh niên.-
dc.format.extent210 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectTâm lý học-
dc.subject.ddc155.51-
dc.titleMối quan hệ giữa giá trị và hành vi ủng hộ xã hội của thanh niên : Luận án TS. Tâm lý học: 623104-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic155.51 NG-A 2018 / 02050005624-
dc.description.degreeLuận án TS. Tâm lý học: 62310401 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050005624.pdf
  • Size : 2,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrương, Thị Khánh Hà-
  dc.contributor.authorNguyễn, Tuấn Anh-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:40:52Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:40:52Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. A. (2018). Mối quan hệ giữa giá trị và hành vi ủng hộ xã hội của thanh niên. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66615-
  dc.description.abstractThứ nhất, Luận án đã xây dựng được hệ thống cơ sở lý luận, lý thuyết để xây dựng bộ công cụ, thu thập dữ liệu thực tiễn để xem xét một cách đa chiều; chỉ ra được cơ sở khoa học để kết luận rằng tùy từng giá trị hoặc nhóm giá trị mà chúng có khả năng thúc đẩy hoặc cản trở hành vi ủng hộ xã hội ở thanh niên. Thứ hai, Luận án cũng góp phần vào việc tiếp tục đánh giá, kiểm chứng một số lý thuyết về giá trị và hành vi ủng hộ xã hội trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Các kết quả nghiên cứu của Luận án cho phép đưa ra những kết luận mang tính khoa học về mối quan hệ giữa giá trị và hành vi ủng hộ xã hội của thanh niên trên nền tảng văn hóa, xã hội và đặc điểm đặc thù của Việt Nam. Thứ ba, trong khi các nghiên cứu tại nước ta mới chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu mối quan hệ giữa một (hay nhiều) biến số đến một (hay nhiều) biến số khác mà rất ít nghiên cứu tìm hiểu sự tác động của các biến số trung gian, biến số điều tiết đến một mối quan hệ giữa hai biến số nào đó thì nghiên cứu này là một trong số những nghiên cứu hiếm hoi tại nước ta tính đến thời điểm này đi sâu phân tích mối quan hệ giữa giá trị và hành vi ủng hộ xã hội ở đối tượng thanh niên theo cả hai cơ chế trực tiếp và gián tiếp khi có sự tham gia của các yếu tố trung gian và điều tiết khác. Thứ tư, nghiên cứu này góp phần giúp việc nghiên cứu về giá trị và hành vi ủng hộ xã hội tại Việt Nam thêm đa dạng và phong phú. Thứ năm, kết quả nghiên cứu của Luận án có thể làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất những nội dung, chương trình giáo dục giá trị, giáo dục hành vi ủng hộ xã hội, hành vi tích cực trong thanh niên hiện nay, cải thiện và phòng ngừa những hành vi tiêu cực, chống đối xã hội trong thanh niên.-
  dc.format.extent210 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectTâm lý học-
  dc.subject.ddc155.51-
  dc.titleMối quan hệ giữa giá trị và hành vi ủng hộ xã hội của thanh niên : Luận án TS. Tâm lý học: 623104-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic155.51 NG-A 2018 / 02050005624-
  dc.description.degreeLuận án TS. Tâm lý học: 62310401 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050005624.pdf
  • Size : 2,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :