Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Minh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Xuyên-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:40:54Z-
dc.date.available2019-07-16T05:40:54Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. X. (2018). Nghi lễ thờ cúng nữ thần ở thành phố Nha Trang. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66616-
dc.description.abstract- Mục đích của luận án là nghiên cứu thực hành nghi lễ thờ nữ thần của người Việt tại Nha Trang để sáng tỏ mối quan hệ giữa tính hiệu nghiệm và chuyển đổi thực hành nghi lễ. - Luận án sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp thông tin và nghiên cứu định tính (quan sát tham gia và phỏng vấn sâu). - Luận án đã giải quyết được những vấn đề đặt ra như các hình thức nghi lễ thờ cúng nữ thần, sự biểu hiện của tính hiệu nghiệm nhìn từ góc độ trình diễn và chiến lược thực hành với những phát hiện mới như sau: + Nhận diện nghi lễ thờ cúng nữ thần tại Nha Trang từ bối cảnh lịch sử, văn hóa và quá trình dung hợp, tiếp biến văn hóa đa tộc người giữa người Chăm và người Việt. + Tính dung hợp và tiếp biến văn hóa là cơ sở để hiểu hiện tượng thờ cúng nữ thần tại Nha Trang. + Đóng góp phát hiện mới về quá trình chuyển đổi từ hầu thiêng sang tứ phủ xuất phát từ các chiến lược thực hành trong nghi lễ và trong đời sống hằng ngày. Đặc biệt là nhận diện các đặc điểm của tính uy quyền của thực hành nghi lễ. Từ đó, cung cấp những lý luận mới, đóng góp vào khung phân tích tính hiệu nghiệm của nghi lễ...-
dc.format.extent205 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectThờ thần-
dc.subject.ddc306.6-
dc.titleNghi lễ thờ cúng nữ thần ở thành phố Nha Trang: Luận án TS. Xã hội học và Nhân học: 623103-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic306.6 NG-X 2018 / 02050005625-
dc.description.degreeLuận án TS. Nhân học: 62310302 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050005625.pdf
  • Size : 2,9 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Minh-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Xuyên-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:40:54Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:40:54Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. X. (2018). Nghi lễ thờ cúng nữ thần ở thành phố Nha Trang. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66616-
  dc.description.abstract- Mục đích của luận án là nghiên cứu thực hành nghi lễ thờ nữ thần của người Việt tại Nha Trang để sáng tỏ mối quan hệ giữa tính hiệu nghiệm và chuyển đổi thực hành nghi lễ. - Luận án sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp thông tin và nghiên cứu định tính (quan sát tham gia và phỏng vấn sâu). - Luận án đã giải quyết được những vấn đề đặt ra như các hình thức nghi lễ thờ cúng nữ thần, sự biểu hiện của tính hiệu nghiệm nhìn từ góc độ trình diễn và chiến lược thực hành với những phát hiện mới như sau: + Nhận diện nghi lễ thờ cúng nữ thần tại Nha Trang từ bối cảnh lịch sử, văn hóa và quá trình dung hợp, tiếp biến văn hóa đa tộc người giữa người Chăm và người Việt. + Tính dung hợp và tiếp biến văn hóa là cơ sở để hiểu hiện tượng thờ cúng nữ thần tại Nha Trang. + Đóng góp phát hiện mới về quá trình chuyển đổi từ hầu thiêng sang tứ phủ xuất phát từ các chiến lược thực hành trong nghi lễ và trong đời sống hằng ngày. Đặc biệt là nhận diện các đặc điểm của tính uy quyền của thực hành nghi lễ. Từ đó, cung cấp những lý luận mới, đóng góp vào khung phân tích tính hiệu nghiệm của nghi lễ...-
  dc.format.extent205 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectThờ thần-
  dc.subject.ddc306.6-
  dc.titleNghi lễ thờ cúng nữ thần ở thành phố Nha Trang: Luận án TS. Xã hội học và Nhân học: 623103-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic306.6 NG-X 2018 / 02050005625-
  dc.description.degreeLuận án TS. Nhân học: 62310302 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050005625.pdf
  • Size : 2,9 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :