Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMai, Hà-
dc.contributor.authorPhạm, Tuấn Huy-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:40:57Z-
dc.date.available2019-07-16T05:40:57Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationPhạm, T. H. (2018). Xây dựng mối liên kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66617-
dc.description.abstractVề lý thuyết: - Luận án đã chứng minh được sự tồn tại tất yếu về mối liên kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất trong nền kinh tế thị trường; - Dựa trên chính sách "thị trường kéo" và "khoa học và công nghệ đẩy" luận án đã nêu được 2 nhóm liên kết với 6 liên kết cụ thể giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất; - Luận án cũng phân tích Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chịu sự tác động của môi trường bên ngoài hệ thống, trong đó có yếu tố cạnh tranh của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ. Về thực tiễn: - Luận án đã xây dựng được mối liên kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ; - Luận án đã làm rõ kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế là yếu tố chi phối và là động lực hình thành, phát triển mối liên kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất, tự chủ tự chịu trách nhiệm như một công cụ thúc đẩy mối liên kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất phát triển; - Luận án đã nêu được các điều kiện cần và đủ để Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất.-
dc.format.extent180 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectKhoa học-
dc.subjectDạy và học-
dc.subject.ddc658.155-
dc.titleXây dựng mối liên kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Luận án TS. Quản lý Khoa học và Công nghệ (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic658.155 PH-H 2018 / 02050005626-
dc.description.degreeLuận án TS. Quản lý Khoa học và Công nghệ (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050005626.pdf
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorMai, Hà-
  dc.contributor.authorPhạm, Tuấn Huy-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:40:57Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:40:57Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationPhạm, T. H. (2018). Xây dựng mối liên kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66617-
  dc.description.abstractVề lý thuyết: - Luận án đã chứng minh được sự tồn tại tất yếu về mối liên kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất trong nền kinh tế thị trường; - Dựa trên chính sách "thị trường kéo" và "khoa học và công nghệ đẩy" luận án đã nêu được 2 nhóm liên kết với 6 liên kết cụ thể giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất; - Luận án cũng phân tích Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chịu sự tác động của môi trường bên ngoài hệ thống, trong đó có yếu tố cạnh tranh của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ. Về thực tiễn: - Luận án đã xây dựng được mối liên kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ; - Luận án đã làm rõ kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế là yếu tố chi phối và là động lực hình thành, phát triển mối liên kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất, tự chủ tự chịu trách nhiệm như một công cụ thúc đẩy mối liên kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất phát triển; - Luận án đã nêu được các điều kiện cần và đủ để Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất.-
  dc.format.extent180 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectKhoa học-
  dc.subjectDạy và học-
  dc.subject.ddc658.155-
  dc.titleXây dựng mối liên kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Luận án TS. Quản lý Khoa học và Công nghệ (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic658.155 PH-H 2018 / 02050005626-
  dc.description.degreeLuận án TS. Quản lý Khoa học và Công nghệ (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050005626.pdf
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :