Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐinh, Văn Toàn-
dc.contributor.authorPhạm, Hồng Nhung-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:41:49Z-
dc.date.available2019-07-16T05:41:49Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66636-
dc.description.abstractHệ thống hóa các cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. Chỉ ra được những bất cập, tồn tại trong công tác tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương.-
dc.format.extent93 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectNgân hàng thương mại-
dc.subject.ddc332.12-
dc.titleTạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic332.12 PH-N 2019 / 00050009943-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh: 60340102 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009943.pdf
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐinh, Văn Toàn-
  dc.contributor.authorPhạm, Hồng Nhung-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:41:49Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:41:49Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66636-
  dc.description.abstractHệ thống hóa các cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. Chỉ ra được những bất cập, tồn tại trong công tác tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương.-
  dc.format.extent93 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectNgân hàng thương mại-
  dc.subject.ddc332.12-
  dc.titleTạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic332.12 PH-N 2019 / 00050009943-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh: 60340102 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009943.pdf
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :