Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Thị Hương-
dc.contributor.authorBùi, Công Việt-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:42:10Z-
dc.date.available2019-07-16T05:42:10Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66644-
dc.format.extent100 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectNguồn nhân lực-
dc.subjectLập kế hoạch-
dc.subject.ddc658.31243-
dc.titleHoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần FECON : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401-
dc.typeThesis-
dcterms.abstract1) Nghiên cứu những lý luận cơ bản về ĐTNNL trong quản trị NNL. Qua đó nghiên cứu tìm hiểu về những cơ sở lý luận của hoạt động ĐTNNL áp dụng trong thực tiễn của DN. 2) Xem xét tình hình SXKD, cơ cấu NNL của công ty FECON và phân tích thực trạng hoạt động ĐTNNL tại DN trong giai đoạn 2013 - 2017. Tập trung vào khảo sát thu thập số liệu, tổng hợp ý kiến, phỏng vấn các chuyên gia, người lao động và lãnh đạo đơn vị để có thể đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, tìm ra những nguyên nhân của hoạt động này của Công ty FECON. 3) Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động ĐTNNL tại công ty FECON cho giai đoạn 2018 - 2020 đáp ứng được yêu cầu về NNL phục vụ SXKD của DN trong tại thời điểm hiện tại cũng như đáp ứng tốt yêu cầu trong tương lai.-
dc.identifier.lic658.31243 BU-V 2019 / 00050009951-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh: 60340102 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009951.pdf
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Thị Hương-
  dc.contributor.authorBùi, Công Việt-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:42:10Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:42:10Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66644-
  dc.format.extent100 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectNguồn nhân lực-
  dc.subjectLập kế hoạch-
  dc.subject.ddc658.31243-
  dc.titleHoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần FECON : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401-
  dc.typeThesis-
  dcterms.abstract1) Nghiên cứu những lý luận cơ bản về ĐTNNL trong quản trị NNL. Qua đó nghiên cứu tìm hiểu về những cơ sở lý luận của hoạt động ĐTNNL áp dụng trong thực tiễn của DN. 2) Xem xét tình hình SXKD, cơ cấu NNL của công ty FECON và phân tích thực trạng hoạt động ĐTNNL tại DN trong giai đoạn 2013 - 2017. Tập trung vào khảo sát thu thập số liệu, tổng hợp ý kiến, phỏng vấn các chuyên gia, người lao động và lãnh đạo đơn vị để có thể đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, tìm ra những nguyên nhân của hoạt động này của Công ty FECON. 3) Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động ĐTNNL tại công ty FECON cho giai đoạn 2018 - 2020 đáp ứng được yêu cầu về NNL phục vụ SXKD của DN trong tại thời điểm hiện tại cũng như đáp ứng tốt yêu cầu trong tương lai.-
  dc.identifier.lic658.31243 BU-V 2019 / 00050009951-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh: 60340102 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009951.pdf
  • Size : 1,79 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :