Nghiên cứu chuỗi cung ứng du lịch cộng đồng ở xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội : Luận văn ThS. Du lịch ( Thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66692Nghiên cứu chuỗi cung ứng du lịch cộng đồng ở xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội : Luận văn ThS. Du lịch ( Thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66692