Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Tùng-
dc.contributor.authorTrần, Thị Thu Phương-
dc.date.accessioned2019-07-16T09:14:17Z-
dc.date.available2019-07-16T09:14:17Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationTrần, T. T. P. (2018). Định lượng Eurycomanone trong rễ cây bá bệnh (Eurycoma Longifolia) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC. Khóa luận, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66708-
dc.description.abstractKết quả của đề tài sẽ là cơ sở cho việc xây dựng tiêu chuẩn và kiểm tra chất lượng dược liệu bá bệnh cũng như việc quản lý các sản phẩm từ bá bệnh trên thị trường. Đề tài nhằm hướng đến hai mục tiêu: 1- Xây dựng phương pháp định lượng Eurycomanone trong rễ cây bá bệnh (Eurycoma Longifolia) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC. 2- Xác định hàm lượng eurycomanone trong rễ cây bá bệnhvi
dc.format.extent62 tr.-
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dượcvi
dc.subjectĐịnh lượng Eurycomanonevi
dc.subjectRễ cây bá bệnhvi
dc.subjectEurycoma Longifoliavi
dc.subjectSắc ký lỏngvi
dc.subjectHPLCvi
dc.titleĐịnh lượng Eurycomanone trong rễ cây bá bệnh (Eurycoma Longifolia) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLCvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses


 • 23. KLTN Trần Thị Thu Phương.Text.Marked.pdf
  • Size : 2,79 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Tùng-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Thu Phương-
  dc.date.accessioned2019-07-16T09:14:17Z-
  dc.date.available2019-07-16T09:14:17Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationTrần, T. T. P. (2018). Định lượng Eurycomanone trong rễ cây bá bệnh (Eurycoma Longifolia) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC. Khóa luận, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66708-
  dc.description.abstractKết quả của đề tài sẽ là cơ sở cho việc xây dựng tiêu chuẩn và kiểm tra chất lượng dược liệu bá bệnh cũng như việc quản lý các sản phẩm từ bá bệnh trên thị trường. Đề tài nhằm hướng đến hai mục tiêu: 1- Xây dựng phương pháp định lượng Eurycomanone trong rễ cây bá bệnh (Eurycoma Longifolia) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC. 2- Xác định hàm lượng eurycomanone trong rễ cây bá bệnhvi
  dc.format.extent62 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dượcvi
  dc.subjectĐịnh lượng Eurycomanonevi
  dc.subjectRễ cây bá bệnhvi
  dc.subjectEurycoma Longifoliavi
  dc.subjectSắc ký lỏngvi
  dc.subjectHPLCvi
  dc.titleĐịnh lượng Eurycomanone trong rễ cây bá bệnh (Eurycoma Longifolia) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLCvi
  dc.typeThesisvi
  Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses


 • 23. KLTN Trần Thị Thu Phương.Text.Marked.pdf
  • Size : 2,79 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :