Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Tùng-
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Hoàng Anh-
dc.contributor.authorDương, Thị Phượng-
dc.date.accessioned2019-07-16T09:27:02Z-
dc.date.available2019-07-16T09:27:02Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationDương, T. P. (2018). Định lượng Stipuleanosid R2 trong thân rễ sâm vũ diệp ( Panax bipinnatifidus seem.) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Khóa luận, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66711-
dc.description.abstractĐề tài: " Định lượng Stipuleanosid R2 trong thân rễ sâm vũ diệp ( Panax bipinnatifidus seem.) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao" xác định hai mục tiêu: 1- Xây dựng phương pháp định lượng Stipuleanosid R2 trong thân rễ sâm vũ diệp ( Panax bipinnatifidus seem.) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. 2- Xác định hàm lượng stipuleanosid R2 trong cao sâm vũ diệp và dược liệu sâm vũ diệp thu hái ở Tây Bắc.vi
dc.format.extent31 tr.-
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dượcvi
dc.subjectĐịnh lượng Stipuleanosid R2vi
dc.subjectThân rễ sâm vũ diệpvi
dc.subjectPanax bipinnatifidus seemvi
dc.subjectSắc ký lỏng hiệu năng caovi
dc.titleĐịnh lượng Stipuleanosid R2 trong thân rễ sâm vũ diệp ( Panax bipinnatifidus seem.) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caovi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses


 • 24. KLTN Dương Thị Phượng.Text.Marked.pdf
  • Size : 2,38 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Tùng-
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Hoàng Anh-
  dc.contributor.authorDương, Thị Phượng-
  dc.date.accessioned2019-07-16T09:27:02Z-
  dc.date.available2019-07-16T09:27:02Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationDương, T. P. (2018). Định lượng Stipuleanosid R2 trong thân rễ sâm vũ diệp ( Panax bipinnatifidus seem.) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Khóa luận, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66711-
  dc.description.abstractĐề tài: " Định lượng Stipuleanosid R2 trong thân rễ sâm vũ diệp ( Panax bipinnatifidus seem.) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao" xác định hai mục tiêu: 1- Xây dựng phương pháp định lượng Stipuleanosid R2 trong thân rễ sâm vũ diệp ( Panax bipinnatifidus seem.) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. 2- Xác định hàm lượng stipuleanosid R2 trong cao sâm vũ diệp và dược liệu sâm vũ diệp thu hái ở Tây Bắc.vi
  dc.format.extent31 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dượcvi
  dc.subjectĐịnh lượng Stipuleanosid R2vi
  dc.subjectThân rễ sâm vũ diệpvi
  dc.subjectPanax bipinnatifidus seemvi
  dc.subjectSắc ký lỏng hiệu năng caovi
  dc.titleĐịnh lượng Stipuleanosid R2 trong thân rễ sâm vũ diệp ( Panax bipinnatifidus seem.) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caovi
  dc.typeThesisvi
  Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses


 • 24. KLTN Dương Thị Phượng.Text.Marked.pdf
  • Size : 2,38 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :