Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị dọa đẻ non tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội năm 2017

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66712Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị dọa đẻ non tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội năm 2017

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66712