Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hải Yến-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Định-
dc.date.accessioned2019-07-17T02:11:19Z-
dc.date.available2019-07-17T02:11:19Z-
dc.date.issued2018-06-
dc.identifier.citationNguyễn, H. Y., Nguyễn,V. Đ. (2018). Nhận diện chính sách trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 18 tháng 6/2018 (694) - Năm thứ 51vi
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66716-
dc.description.abstractNhằm nhận diện chính sách trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả với bộ dữ liệu mảng của 486 doanh nghiệp phi tài chính trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)trong giai đoạn 2008-2016. Nghiên cứu cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp ngành Tiện ích Cộng đồng và ngành Dược phẩm, Y tế đang theo đuổi chính sách cổ tức ổn định, trong khi các doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin lại thường xuyên thay đổi mức cổ tức. Kết quả nghiên cứu giúp cho nhà đầu tư ưu thích cổ tức có chiến lược đầu tư phù hợp.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTạp chí Kinh tế và Dự báovi
dc.subjectCổ tứcvi
dc.subjectChính sách cổ tứcvi
dc.subjectTỉ lệ trảvi
dc.subjectDoanh nghiệp niêm yếtvi
dc.titleNhận diện chính sách trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Namvi
dc.typeArticlevi
dc.contributor.schoolKhoa Quốc tế, ĐHQGHNvi
Appears in Collections:IS - Papers


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hải Yến-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Định-
dc.date.accessioned2019-07-17T02:11:19Z-
dc.date.available2019-07-17T02:11:19Z-
dc.date.issued2018-06-
dc.identifier.citationNguyễn, H. Y., Nguyễn,V. Đ. (2018). Nhận diện chính sách trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 18 tháng 6/2018 (694) - Năm thứ 51vi
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66716-
dc.description.abstractNhằm nhận diện chính sách trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả với bộ dữ liệu mảng của 486 doanh nghiệp phi tài chính trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)trong giai đoạn 2008-2016. Nghiên cứu cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp ngành Tiện ích Cộng đồng và ngành Dược phẩm, Y tế đang theo đuổi chính sách cổ tức ổn định, trong khi các doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin lại thường xuyên thay đổi mức cổ tức. Kết quả nghiên cứu giúp cho nhà đầu tư ưu thích cổ tức có chiến lược đầu tư phù hợp.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTạp chí Kinh tế và Dự báovi
dc.subjectCổ tứcvi
dc.subjectChính sách cổ tứcvi
dc.subjectTỉ lệ trảvi
dc.subjectDoanh nghiệp niêm yếtvi
dc.titleNhận diện chính sách trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Namvi
dc.typeArticlevi
dc.contributor.schoolKhoa Quốc tế, ĐHQGHNvi
Appears in Collections:IS - Papers