Phân lập, xác định cấu trúc của một số hợp chất saponin từ phân đoạn butanol phần thân rễ sâm Lai Châu (Panax Vietnamensis Var. Fuscidiscus K.komatsu, S.zhu & S.Q. CAI)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66719Phân lập, xác định cấu trúc của một số hợp chất saponin từ phân đoạn butanol phần thân rễ sâm Lai Châu (Panax Vietnamensis Var. Fuscidiscus K.komatsu, S.zhu & S.Q. CAI)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66719