Chiết xuất và phân lập thành phần Saponin trong rễ thân cây sâm vũ diệp (Panax Bipinnatifidus seem.) thu hái ở Tây Bắc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66726Chiết xuất và phân lập thành phần Saponin trong rễ thân cây sâm vũ diệp (Panax Bipinnatifidus seem.) thu hái ở Tây Bắc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66726