Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Sơn-
dc.date.accessioned2019-07-24T04:29:00Z-
dc.date.available2019-07-24T04:29:00Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationNguyễn, H. S. (2011). Thư viện số: hai thập kỷ phát triển trên thế giới - bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển cho Việt Nam. Tạp chí Thông tin và Tư liệu - 2/2011vi
dc.identifier.issn1859-2929-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66760-
dc.description.abstractNhấn mạnh vai trò của thư viện số (TVS) như một trong những nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh trí tuệ quốc gia. Thông qua cách tiếp cận Nghiên cứu – Đào tạo – Triển khai, khái quát sự phát triển TVS thế giới qua hai thập kỷ, nhấn mạnh tác động của công nghệ web đến việc thay đổi khái niệm và mô hình TVS. Bằng việc phân tích những lỗ hổng trong Ngiên cứu – Đào tạo TVS Việt Nam thông qua so sánh với thực tiễn phát triển TVS trên thế giới, đề xuất một số giải pháp cụ thể để giải quyết tận gốc những mặt hạn chế sự phát triển TVS Việt Namvi
dc.format.extent19 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherCục Thông tin khoa học và công nghệ quốc giavi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Thông tin và Tư liệu-
dc.subjectThư viện sốvi
dc.subjectThư việnvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectThế giớivi
dc.titleThư viện số: hai thập kỷ phát triển trên thế giới - bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển cho Việt Namvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:Tạp chí chuyên ngành


 • 2 Thư viện số.pdf
  • Size : 723,06 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Sơn-
  dc.date.accessioned2019-07-24T04:29:00Z-
  dc.date.available2019-07-24T04:29:00Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.citationNguyễn, H. S. (2011). Thư viện số: hai thập kỷ phát triển trên thế giới - bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển cho Việt Nam. Tạp chí Thông tin và Tư liệu - 2/2011vi
  dc.identifier.issn1859-2929-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66760-
  dc.description.abstractNhấn mạnh vai trò của thư viện số (TVS) như một trong những nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh trí tuệ quốc gia. Thông qua cách tiếp cận Nghiên cứu – Đào tạo – Triển khai, khái quát sự phát triển TVS thế giới qua hai thập kỷ, nhấn mạnh tác động của công nghệ web đến việc thay đổi khái niệm và mô hình TVS. Bằng việc phân tích những lỗ hổng trong Ngiên cứu – Đào tạo TVS Việt Nam thông qua so sánh với thực tiễn phát triển TVS trên thế giới, đề xuất một số giải pháp cụ thể để giải quyết tận gốc những mặt hạn chế sự phát triển TVS Việt Namvi
  dc.format.extent19 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherCục Thông tin khoa học và công nghệ quốc giavi
  dc.relation.ispartofseriesTạp chí Thông tin và Tư liệu-
  dc.subjectThư viện sốvi
  dc.subjectThư việnvi
  dc.subjectViệt Namvi
  dc.subjectThế giớivi
  dc.titleThư viện số: hai thập kỷ phát triển trên thế giới - bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển cho Việt Namvi
  dc.typeArticlevi
  Appears in Collections:Tạp chí chuyên ngành


 • 2 Thư viện số.pdf
  • Size : 723,06 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :