Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Tùng-
dc.contributor.authorTrần, Thị Ngọc Hà-
dc.date.accessioned2019-08-05T07:30:07Z-
dc.date.available2019-08-05T07:30:07Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationTrần, T. N. H. (2019). Phân tích thành phần STIPULEANOSID R2 trong các bộ phận của cây sâm vũ diệp. Khóa luận, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66841-
dc.description.abstract“Phân tích thành phần Stipuleanosid R2 có trong các bộ phận của cây Sâm Vũ Diệp” tiếp nối nghiên cứu bước đầu về thành phần hóa học của thân rễ SVD và “Nghiên cứu thành phần saponin có trong thân rễ của SVD trồng ở Sa Pa”-luận văn thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy [12], với các mục tiêu định tính và bước đầu định lượng thành phần stipuleanosid R2 trong các bộ phận của cây Sâm Vũ Diệp gồm: thân (trên mặt đất), lá và thân rễ.vi
dc.format.extent45 tr.-
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dượcvi
dc.subjectPhân tíchvi
dc.subjectThành phầnvi
dc.subjectSTIPULEANOSID R2vi
dc.subjectCây sâm vũ diệpvi
dc.titlePhân tích thành phần STIPULEANOSID R2 trong các bộ phận của cây sâm vũ diệpvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses


 • 09_Trần Thị Ngọc Hà_QH2014.Y.Text.Marked.pdf
  • Size : 1,58 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Tùng-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Ngọc Hà-
  dc.date.accessioned2019-08-05T07:30:07Z-
  dc.date.available2019-08-05T07:30:07Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationTrần, T. N. H. (2019). Phân tích thành phần STIPULEANOSID R2 trong các bộ phận của cây sâm vũ diệp. Khóa luận, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66841-
  dc.description.abstract“Phân tích thành phần Stipuleanosid R2 có trong các bộ phận của cây Sâm Vũ Diệp” tiếp nối nghiên cứu bước đầu về thành phần hóa học của thân rễ SVD và “Nghiên cứu thành phần saponin có trong thân rễ của SVD trồng ở Sa Pa”-luận văn thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy [12], với các mục tiêu định tính và bước đầu định lượng thành phần stipuleanosid R2 trong các bộ phận của cây Sâm Vũ Diệp gồm: thân (trên mặt đất), lá và thân rễ.vi
  dc.format.extent45 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dượcvi
  dc.subjectPhân tíchvi
  dc.subjectThành phầnvi
  dc.subjectSTIPULEANOSID R2vi
  dc.subjectCây sâm vũ diệpvi
  dc.titlePhân tích thành phần STIPULEANOSID R2 trong các bộ phận của cây sâm vũ diệpvi
  dc.typeThesisvi
  Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses


 • 09_Trần Thị Ngọc Hà_QH2014.Y.Text.Marked.pdf
  • Size : 1,58 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :