Bào chế kem chống côn trùng từ tinh dầu sả chanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66857Bào chế kem chống côn trùng từ tinh dầu sả chanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66857