Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất lanostan triterpen từ phân đoạn dicloromethan của Nấm cổ cò - ganoderma flexipes pat., họ ganodermataceae thu hái tại Tây Nguyên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66861Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất lanostan triterpen từ phân đoạn dicloromethan của Nấm cổ cò - ganoderma flexipes pat., họ ganodermataceae thu hái tại Tây Nguyên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66861