Bào chế bột nano rutin bằng kỹ thuật nghiền bi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66863Bào chế bột nano rutin bằng kỹ thuật nghiền bi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66863