Chiết xuất, phân lập một số hợp chất trong lá trà hoa vàng Cúc Phương (Camellia cucphuongensis Ninh & Rosmann)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66865Chiết xuất, phân lập một số hợp chất trong lá trà hoa vàng Cúc Phương (Camellia cucphuongensis Ninh & Rosmann)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66865