Tiếp tục nghiên cứu chiết xuất phân lập một số hợp chất từ phân đoạn Ethylacetat của lá cây khôi đốm (Sanchezia nobilis Hook.f)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66866Tiếp tục nghiên cứu chiết xuất phân lập một số hợp chất từ phân đoạn Ethylacetat của lá cây khôi đốm (Sanchezia nobilis Hook.f)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66866