Đánh giá tác dụng ức chế enzym Acetylcholinesterase và tác dụng chống oxy hóa của dịch chiết cây bơ (Persea americana Mill.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66867Đánh giá tác dụng ức chế enzym Acetylcholinesterase và tác dụng chống oxy hóa của dịch chiết cây bơ (Persea americana Mill.)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66867