Đánh giá chức năng thận và việc hiệu chỉnh liều thuốc trên bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa thận - tiết niệu Bệnh viện E năm 2018

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66869Đánh giá chức năng thận và việc hiệu chỉnh liều thuốc trên bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa thận - tiết niệu Bệnh viện E năm 2018

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66869