Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐinh, Điền-
dc.date.accessioned2019-09-06T02:51:08Z-
dc.date.available2019-09-06T02:51:08Z-
dc.date.issued2019-04-26-
dc.identifier.citation1. Đinh Điền, Ngôn ngữ học Ngữ liệu, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018, 360 p. 2. Đinh Điền, Từ điển học Tính toán, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2019, 361 p. 3. Dien Dinh, “Building an Annotated English-Vietnamese parallel Corpus”, MKS: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Languages, Vol.35, pp.21-36, 2005. 4. Dien Dinh, “Applying Korean-Vietnamese Corpus in teaching Vietnamese for Koreans”, Intl’ workshop on ASEAN Studies, Busan, Korea, 5-2017, pp.212-224. 5. Horby A.S., “Từ điển OALD8 (Oxford Advanced Learner’s Dictionary) Anh-Việt” (Đinh Điền chủ biên dịch), NXB Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, 2014. 6. Mitkov, R., The Oxford Handbook of Computational Linguistics: Oxford University Press, 2003. 7. https://www.clc.hcmus.edu.vn/resources/.vi
dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67103-
dc.description.abstractTrong thời đại Cách mạng Công nghệ 4.0 hiện nay, các nghiên cứu mang tính liên ngành của ngôn ngữ học trên thế giới đã có những tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là liên ngành Ngôn ngữ học Tính toán (Computational Linguistics) – một sự kết hợp giữa Ngôn ngữ học và Máy tính nhằm ứng dụng các mô hình tính toán trong xử lý ngôn ngữ. Theo tiếp cận liên ngành này, chúng ta có thể nghiên cứu các hiện tượng ngôn ngữ một cách định lượng, trực quan và mang lại nhiều ứng dụng trong thực tế, như: biên soạn từ điển, biên soạn giáo trình, giảng dạy ngôn ngữ, giảng dạy ngoại ngữ, so sánh đối chiếu ngôn ngữ… Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày về các ứng dụng của Ngôn ngữ học Tính toán trong việc nghiên cứu tiếng Việt, so sánh đối chiếu tiếng Việt với các ngoại ngữ, giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và giảng dạy tiếng ngoại ngữ cho người Việt. In the era of the Industry Revolution 4.0, we have witnessed the glorious achievement produced by interdisciplinary research involved in linguistics, especially in the field of Computational Linguistics. Computational Linguistics, which is a combination of Linguistics and Computer Science, applies computational models into processing language(s). Following this interdisciplinary approach, we can observe linguistic phenomena quantitatively and visually and benefit from many applications in real life, for instance, compiling dictionaries and textbooks, teaching (foreign) languages, comparing and contrasting languages, etc. In this article, we will present the practical applications of Computational Linguistics including examining Vietnamese, contrasting Vietnamese with other languages, teaching Vietnamese for foreigners and teaching foreign languages for Vietnamese learners.vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectNgôn ngữ học Tính toánvi
dc.subjectNgôn ngữ học Ngữ liệuvi
dc.subjectSo sánh đối chiếu ngôn ngữvi
dc.subjectNghiên cứu ngôn ngữvi
dc.subjectGiảng dạy ngôn ngữvi
dc.titleỨNG DỤNG NGÔN NGỮ HỌC TÍNH TOÁN TRONG NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮvi
dc.typeArticlevi
dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
dc.contributor.schoolĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.description.generalnoteComputational Linguistics, Corpus Linguistics, Contrastive Linguistics, Language Research, Language Teachingvi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • Đinh Điền.pdf
  • Size : 7,22 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorĐinh, Điền-
  dc.date.accessioned2019-09-06T02:51:08Z-
  dc.date.available2019-09-06T02:51:08Z-
  dc.date.issued2019-04-26-
  dc.identifier.citation1. Đinh Điền, Ngôn ngữ học Ngữ liệu, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018, 360 p. 2. Đinh Điền, Từ điển học Tính toán, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2019, 361 p. 3. Dien Dinh, “Building an Annotated English-Vietnamese parallel Corpus”, MKS: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Languages, Vol.35, pp.21-36, 2005. 4. Dien Dinh, “Applying Korean-Vietnamese Corpus in teaching Vietnamese for Koreans”, Intl’ workshop on ASEAN Studies, Busan, Korea, 5-2017, pp.212-224. 5. Horby A.S., “Từ điển OALD8 (Oxford Advanced Learner’s Dictionary) Anh-Việt” (Đinh Điền chủ biên dịch), NXB Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, 2014. 6. Mitkov, R., The Oxford Handbook of Computational Linguistics: Oxford University Press, 2003. 7. https://www.clc.hcmus.edu.vn/resources/.vi
  dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67103-
  dc.description.abstractTrong thời đại Cách mạng Công nghệ 4.0 hiện nay, các nghiên cứu mang tính liên ngành của ngôn ngữ học trên thế giới đã có những tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là liên ngành Ngôn ngữ học Tính toán (Computational Linguistics) – một sự kết hợp giữa Ngôn ngữ học và Máy tính nhằm ứng dụng các mô hình tính toán trong xử lý ngôn ngữ. Theo tiếp cận liên ngành này, chúng ta có thể nghiên cứu các hiện tượng ngôn ngữ một cách định lượng, trực quan và mang lại nhiều ứng dụng trong thực tế, như: biên soạn từ điển, biên soạn giáo trình, giảng dạy ngôn ngữ, giảng dạy ngoại ngữ, so sánh đối chiếu ngôn ngữ… Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày về các ứng dụng của Ngôn ngữ học Tính toán trong việc nghiên cứu tiếng Việt, so sánh đối chiếu tiếng Việt với các ngoại ngữ, giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và giảng dạy tiếng ngoại ngữ cho người Việt. In the era of the Industry Revolution 4.0, we have witnessed the glorious achievement produced by interdisciplinary research involved in linguistics, especially in the field of Computational Linguistics. Computational Linguistics, which is a combination of Linguistics and Computer Science, applies computational models into processing language(s). Following this interdisciplinary approach, we can observe linguistic phenomena quantitatively and visually and benefit from many applications in real life, for instance, compiling dictionaries and textbooks, teaching (foreign) languages, comparing and contrasting languages, etc. In this article, we will present the practical applications of Computational Linguistics including examining Vietnamese, contrasting Vietnamese with other languages, teaching Vietnamese for foreigners and teaching foreign languages for Vietnamese learners.vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectNgôn ngữ học Tính toánvi
  dc.subjectNgôn ngữ học Ngữ liệuvi
  dc.subjectSo sánh đối chiếu ngôn ngữvi
  dc.subjectNghiên cứu ngôn ngữvi
  dc.subjectGiảng dạy ngôn ngữvi
  dc.titleỨNG DỤNG NGÔN NGỮ HỌC TÍNH TOÁN TRONG NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮvi
  dc.typeArticlevi
  dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
  dc.contributor.schoolĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.description.generalnoteComputational Linguistics, Corpus Linguistics, Contrastive Linguistics, Language Research, Language Teachingvi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • Đinh Điền.pdf
  • Size : 7,22 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :