Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐỗ, Lan Anh-
dc.date.accessioned2019-09-06T03:23:47Z-
dc.date.available2019-09-06T03:23:47Z-
dc.date.issued2019-04-26-
dc.identifier.citation1. Catford, J.C., (1965), A Linguistic Theory of Translation: an Essay on Applied Linguistics, Oxford University Press, London. 2. Delisle, J., (1984). L’analyse du discours comme méthode de traduction, Editions de l’Université d’Ottawa, Ottawa. 3. Đinh Hồng Vân, (2010), Dạng bị động trong tiếng Pháp và những phương thức biểu đạt tương đương sang tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 4. Đỗ Lan Anh, (2016), Vấn đề giao thoa trong dịch thuật Pháp-Việt, Tạp chí khoa học - Nghiên cứu nước ngoài, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 5. Moskowitz, D., (1972), Enseignement de la traduction à l’ESIT, In: Langages, 7e année, n°28. 6. Mounin, G., (1963), Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, Paris. 7. Seleskovitch, D. & Lederer, M, (1989), Pédagogie Raisonnée de l’Interprétation, Paris, Didier Érudition. 8. Vinay, J.P. & Darbelnet, J., (1958), Stylistique comparée du français et de l’anglais, Didier, Paris.vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67106-
dc.description.abstractHiện nay dịch thuật đóng một vai trò ngày càng quan trọng vì những vấn đề liên quan đến giao tiếp, trao đổi giữa các chủ thể ngôn ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa đang là đòn bẩy phát triển ở mọi lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, du lịch, điện ảnh, vv. Trong bối cảnh đó, việc đào tạo sinh viên chuyên ngành dịch có chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, trong quá trình học dịch đặc biệt là đối với môn biên dịch, sinh viên gặp phải không ít khó khăn và mắc phải các bẫy khi chuyển dịch đặc biệt là ở khâu diễn đạt lại do sự khác biệt về nguồn gốc giữa hai ngôn ngữ nguồn và đích. Trong khuôn khổ của bài nghiên cứu này, chúng tôi sẽ trình bày một số bẫy mà sinh viên gặp phải trong khâu diễn đạt lại sang ngôn ngữ đích và đề xuất một số thủ pháp dịch nhằm cải thiện khả năng diễn đạt cho sinh viên. Nowadays, translation plays an important role because it allows communication beetwen languages subjects in the context of globalization that becomes a lever for the development in all areas of life such as economy, culture, society, education, tourism, cinema, etc. In that context, the training of students specializing in translation has become more important than ever. However, students face many difficulties and encounter traps while translating especially at the reexpression stage due to the difference between the source and target languages. In this article, we will present some traps that students have encountered in the reexpression stage into the target language and propose some translation procedures to improve their reexpression skill in the translation.vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectBẫyvi
dc.subjectDiễn đạt lạivi
dc.subjectThủ pháp dịchvi
dc.subjectNgôn ngữ nguồnvi
dc.subjectNgôn ngữ đíchvi
dc.titleCÁC BẪY CẦN TRÁNH TRONG BIÊN DỊCH PHÁP - VIỆTvi
dc.typeThesisvi
dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
dc.identifier.lic978-604-9805-71-4-
dc.contributor.schoolTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.description.generalnotetraps, reexpression, translation procedures, source language, target language.vi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • Đỗ Lan Anh.pdf
  • Size : 3,76 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorĐỗ, Lan Anh-
  dc.date.accessioned2019-09-06T03:23:47Z-
  dc.date.available2019-09-06T03:23:47Z-
  dc.date.issued2019-04-26-
  dc.identifier.citation1. Catford, J.C., (1965), A Linguistic Theory of Translation: an Essay on Applied Linguistics, Oxford University Press, London. 2. Delisle, J., (1984). L’analyse du discours comme méthode de traduction, Editions de l’Université d’Ottawa, Ottawa. 3. Đinh Hồng Vân, (2010), Dạng bị động trong tiếng Pháp và những phương thức biểu đạt tương đương sang tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 4. Đỗ Lan Anh, (2016), Vấn đề giao thoa trong dịch thuật Pháp-Việt, Tạp chí khoa học - Nghiên cứu nước ngoài, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 5. Moskowitz, D., (1972), Enseignement de la traduction à l’ESIT, In: Langages, 7e année, n°28. 6. Mounin, G., (1963), Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, Paris. 7. Seleskovitch, D. & Lederer, M, (1989), Pédagogie Raisonnée de l’Interprétation, Paris, Didier Érudition. 8. Vinay, J.P. & Darbelnet, J., (1958), Stylistique comparée du français et de l’anglais, Didier, Paris.vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67106-
  dc.description.abstractHiện nay dịch thuật đóng một vai trò ngày càng quan trọng vì những vấn đề liên quan đến giao tiếp, trao đổi giữa các chủ thể ngôn ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa đang là đòn bẩy phát triển ở mọi lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, du lịch, điện ảnh, vv. Trong bối cảnh đó, việc đào tạo sinh viên chuyên ngành dịch có chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, trong quá trình học dịch đặc biệt là đối với môn biên dịch, sinh viên gặp phải không ít khó khăn và mắc phải các bẫy khi chuyển dịch đặc biệt là ở khâu diễn đạt lại do sự khác biệt về nguồn gốc giữa hai ngôn ngữ nguồn và đích. Trong khuôn khổ của bài nghiên cứu này, chúng tôi sẽ trình bày một số bẫy mà sinh viên gặp phải trong khâu diễn đạt lại sang ngôn ngữ đích và đề xuất một số thủ pháp dịch nhằm cải thiện khả năng diễn đạt cho sinh viên. Nowadays, translation plays an important role because it allows communication beetwen languages subjects in the context of globalization that becomes a lever for the development in all areas of life such as economy, culture, society, education, tourism, cinema, etc. In that context, the training of students specializing in translation has become more important than ever. However, students face many difficulties and encounter traps while translating especially at the reexpression stage due to the difference between the source and target languages. In this article, we will present some traps that students have encountered in the reexpression stage into the target language and propose some translation procedures to improve their reexpression skill in the translation.vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectBẫyvi
  dc.subjectDiễn đạt lạivi
  dc.subjectThủ pháp dịchvi
  dc.subjectNgôn ngữ nguồnvi
  dc.subjectNgôn ngữ đíchvi
  dc.titleCÁC BẪY CẦN TRÁNH TRONG BIÊN DỊCH PHÁP - VIỆTvi
  dc.typeThesisvi
  dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
  dc.identifier.lic978-604-9805-71-4-
  dc.contributor.schoolTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.description.generalnotetraps, reexpression, translation procedures, source language, target language.vi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • Đỗ Lan Anh.pdf
  • Size : 3,76 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :