Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Thị Hoàng Anh-
dc.date.accessioned2019-09-06T03:32:22Z-
dc.date.available2019-09-06T03:32:22Z-
dc.date.issued2019-04-26-
dc.identifier.citation1. 丁声树.现代汉语语法讲话[ M] .北京:商务印书馆, 1961 2. 房玉清.实用汉语语法[ M] .北京:北京语言学院出版社, 1992 3. 张斌主编.新编现代汉语.上海:复旦大学出版社,2002. 4. 李冬梅.程度副词修饰名词浅析.科教文汇,2008/10 5. 何艳萍.“程度副词+名词”三个平面的研究与思考.语言理论研究, 2006. 6. 熊帅文,“现代汉语名词形容词化现象述评”. 汉语言文学研究,2010.vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67107-
dc.description.abstractTrong quá trình dạy học tiếng Trung Quốc, tôi nhận thấy việc nhận diện và hiểu đúng khi gặp hiện tượng tính từ hóa danh từ thực sự rất cần thiết. Bài viết trên cơ sở xác định khái niệm về hiện tượng tính từ hóa danh từ, phân biệt nó với hiện tượng chuyển loại của từ, sau đó phân loại những danh từ xuất hiện trong hiện tượng này với mục đích giúp người học tiếng Trung Quốc có thể dễ dàng hiểu và sử dụng nó để đạt được hiệu quả trong giao tiếp. It is really necessary to recognize and understand correctly when it comes to the phenomenon of noun-adjective conversion. The article gives the definition of this phenomenon, then distinguishes it from the phenomenon of word-class changing, then classifies the nouns that appear in this phenomenon with the aim of helping Chinese learner understand and use it to achieve effective communication.vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectTính từ hóa danh từvi
dc.subjectChuyển loại của từvi
dc.subjectSử dụng linh hoạtvi
dc.subjectTừ nhiều loạivi
dc.titleHIỆN TƯỢNG TÍNH TỪ HÓA DANH TỪ TRONG TIẾNG TRUNG QUỐCvi
dc.typeThesisvi
dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
dc.identifier.lic978-604-9805-71-4-
dc.description.generalnoteNoun-adjective conversion, word class changing, flexible use of words, multi-class words.vi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • Lê Thị Hoàng Anh.pdf
  • Size : 2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorLê, Thị Hoàng Anh-
  dc.date.accessioned2019-09-06T03:32:22Z-
  dc.date.available2019-09-06T03:32:22Z-
  dc.date.issued2019-04-26-
  dc.identifier.citation1. 丁声树.现代汉语语法讲话[ M] .北京:商务印书馆, 1961 2. 房玉清.实用汉语语法[ M] .北京:北京语言学院出版社, 1992 3. 张斌主编.新编现代汉语.上海:复旦大学出版社,2002. 4. 李冬梅.程度副词修饰名词浅析.科教文汇,2008/10 5. 何艳萍.“程度副词+名词”三个平面的研究与思考.语言理论研究, 2006. 6. 熊帅文,“现代汉语名词形容词化现象述评”. 汉语言文学研究,2010.vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67107-
  dc.description.abstractTrong quá trình dạy học tiếng Trung Quốc, tôi nhận thấy việc nhận diện và hiểu đúng khi gặp hiện tượng tính từ hóa danh từ thực sự rất cần thiết. Bài viết trên cơ sở xác định khái niệm về hiện tượng tính từ hóa danh từ, phân biệt nó với hiện tượng chuyển loại của từ, sau đó phân loại những danh từ xuất hiện trong hiện tượng này với mục đích giúp người học tiếng Trung Quốc có thể dễ dàng hiểu và sử dụng nó để đạt được hiệu quả trong giao tiếp. It is really necessary to recognize and understand correctly when it comes to the phenomenon of noun-adjective conversion. The article gives the definition of this phenomenon, then distinguishes it from the phenomenon of word-class changing, then classifies the nouns that appear in this phenomenon with the aim of helping Chinese learner understand and use it to achieve effective communication.vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectTính từ hóa danh từvi
  dc.subjectChuyển loại của từvi
  dc.subjectSử dụng linh hoạtvi
  dc.subjectTừ nhiều loạivi
  dc.titleHIỆN TƯỢNG TÍNH TỪ HÓA DANH TỪ TRONG TIẾNG TRUNG QUỐCvi
  dc.typeThesisvi
  dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
  dc.identifier.lic978-604-9805-71-4-
  dc.description.generalnoteNoun-adjective conversion, word class changing, flexible use of words, multi-class words.vi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • Lê Thị Hoàng Anh.pdf
  • Size : 2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :