Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Trâm Anh-
dc.date.accessioned2019-09-06T03:40:28Z-
dc.date.available2019-09-06T03:40:28Z-
dc.date.issued2019-04-26-
dc.identifier.citationSách: 1. Forseth, R., Forseth C., Hung T. T. & Do N.V. (1996). Methodology Handbook for English Teachers in Vietnam. America: English Language Institute, trang 109. 2. Gill, P. J. (1980). The Instructional Design Library: Vol 32 Role Playing. New York: Cornell University, trang 27 & 55. 3. Harmer, J. (1991). The Practice of English Language Teaching. New edition. New York: Longman Publishing, trang 133. 4. Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Fourth edition. United Kingdom: Pearson Education Limited, trang 166. 5. Ments, V. M. (1999:13 & 16). The Effective Use of Role-play: Practical Techniques for Improving Learning. Second edition. London: Kogan Page, trang 16. 6. Nguyen, Thi Tan. (2017). Applying role-play in EFL classroom: A case study. Van Hien University – Journal of Science (ISSN 1859 – 2961), trang 34-44 7. Nunan, D. (1989). Designing Task for the Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge University Press. 8. Yardley-Martwiejczuk, K. M. (1997). Role Play: Theory and Practice. London: SAGE Publication Lt, trang 1. Trang Web: 1. Graves, E.A. (2008). Is Role-Playing an Effective Teaching Method? Truy cập ngày 18 November, 2018 từ https://www.ohio.edu/education/academic-programs/teacher-preparation/department-of-teachereducation/masters-programs/loader.cfm?csModule=security/getfile&PageID=2184638 2. Citraningtyas, N. A. & Purnawan, A. (2016). Improving the Students’ Speaking Skill through Role Play Technique of Class Xi Mia 5 of Sma Negeri 2 Yogyakarta in the Academic Year of 2015/2016. Truy cập ngày 12 November, 2018 từ https://www.google.com.vn/search?q=improving+students%27+english+speaki ng+skill+through+role-play&rlz=1C1SQJL_viVN793VN793&oqvi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67108-
dc.description.abstractMục đích của bài nghiên cứu này để mô tả sự đánh giá của ba mươi sáu sinh viên (SV) năm nhất chuyên ngành tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) về việc áp dụng hoạt động đóng vai trong lớp học kỹ năng Nói. Đóng vai trong bài viết này được thực hiện theo các tình huống thật,xảy ra trong cuộc sống hàng ngày dựa theo các chủ đề đã được học trong chương trình. Phương pháp Nghiên cứu Hành động được sử dụng và kết quả thu được từ hai lượt quan sát lớp học cũng như khảo sát từ hai bảng câu hỏi cho thấy gần một nửa số lượng sinh viên trong lớp không tán thành việc áp dụng Hoạt động Đóng vai, điều này trái ngược với những lớp mà người viết từng giảng dạy. Cũng từ kết quả thu được từ bài nghiên cứu, nguyên nhân chính dẫn đến số lượng lớn sinh không muốn tham gia vào hoạt động Đóng vai là do thiếu sự cân bằng về trình độ của sinh viên. This paper presents findings from a research of applying role-play in a class with thirty-six freshmen majoring in English in Ho Chi Minh City University of Foreign Languages – Information Technology (HUFLIT). Role-play in this paper was implemented in real-life situations based on the topics presented in the curriculum. The method of Action Research was used and the results showed that nearly half of students in the class did not approve of the role-play techniques due to which is contrary to the classes that the writer had taught. Also from the results of the research, the main reason for the large number of students do not want to participate in the role play is due to the lack of balance of the level of students.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectĐóng vaivi
dc.subjectKỹ năng Nóivi
dc.subjectTham giavi
dc.subjectLuyện tậpvi
dc.titleĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÓNG VAI (ROLE-PLAY)vi
dc.typeThesisvi
dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại Ngữ -Tin Học Tp.HCM - HUFLITvi
dc.description.generalnoteRole-play, Speaking skills, participate in, practicevi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • Vũ Trâm Anh.pdf
  • Size : 4,93 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorVũ, Trâm Anh-
  dc.date.accessioned2019-09-06T03:40:28Z-
  dc.date.available2019-09-06T03:40:28Z-
  dc.date.issued2019-04-26-
  dc.identifier.citationSách: 1. Forseth, R., Forseth C., Hung T. T. & Do N.V. (1996). Methodology Handbook for English Teachers in Vietnam. America: English Language Institute, trang 109. 2. Gill, P. J. (1980). The Instructional Design Library: Vol 32 Role Playing. New York: Cornell University, trang 27 & 55. 3. Harmer, J. (1991). The Practice of English Language Teaching. New edition. New York: Longman Publishing, trang 133. 4. Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Fourth edition. United Kingdom: Pearson Education Limited, trang 166. 5. Ments, V. M. (1999:13 & 16). The Effective Use of Role-play: Practical Techniques for Improving Learning. Second edition. London: Kogan Page, trang 16. 6. Nguyen, Thi Tan. (2017). Applying role-play in EFL classroom: A case study. Van Hien University – Journal of Science (ISSN 1859 – 2961), trang 34-44 7. Nunan, D. (1989). Designing Task for the Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge University Press. 8. Yardley-Martwiejczuk, K. M. (1997). Role Play: Theory and Practice. London: SAGE Publication Lt, trang 1. Trang Web: 1. Graves, E.A. (2008). Is Role-Playing an Effective Teaching Method? Truy cập ngày 18 November, 2018 từ https://www.ohio.edu/education/academic-programs/teacher-preparation/department-of-teachereducation/masters-programs/loader.cfm?csModule=security/getfile&PageID=2184638 2. Citraningtyas, N. A. & Purnawan, A. (2016). Improving the Students’ Speaking Skill through Role Play Technique of Class Xi Mia 5 of Sma Negeri 2 Yogyakarta in the Academic Year of 2015/2016. Truy cập ngày 12 November, 2018 từ https://www.google.com.vn/search?q=improving+students%27+english+speaki ng+skill+through+role-play&rlz=1C1SQJL_viVN793VN793&oqvi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67108-
  dc.description.abstractMục đích của bài nghiên cứu này để mô tả sự đánh giá của ba mươi sáu sinh viên (SV) năm nhất chuyên ngành tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) về việc áp dụng hoạt động đóng vai trong lớp học kỹ năng Nói. Đóng vai trong bài viết này được thực hiện theo các tình huống thật,xảy ra trong cuộc sống hàng ngày dựa theo các chủ đề đã được học trong chương trình. Phương pháp Nghiên cứu Hành động được sử dụng và kết quả thu được từ hai lượt quan sát lớp học cũng như khảo sát từ hai bảng câu hỏi cho thấy gần một nửa số lượng sinh viên trong lớp không tán thành việc áp dụng Hoạt động Đóng vai, điều này trái ngược với những lớp mà người viết từng giảng dạy. Cũng từ kết quả thu được từ bài nghiên cứu, nguyên nhân chính dẫn đến số lượng lớn sinh không muốn tham gia vào hoạt động Đóng vai là do thiếu sự cân bằng về trình độ của sinh viên. This paper presents findings from a research of applying role-play in a class with thirty-six freshmen majoring in English in Ho Chi Minh City University of Foreign Languages – Information Technology (HUFLIT). Role-play in this paper was implemented in real-life situations based on the topics presented in the curriculum. The method of Action Research was used and the results showed that nearly half of students in the class did not approve of the role-play techniques due to which is contrary to the classes that the writer had taught. Also from the results of the research, the main reason for the large number of students do not want to participate in the role play is due to the lack of balance of the level of students.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectĐóng vaivi
  dc.subjectKỹ năng Nóivi
  dc.subjectTham giavi
  dc.subjectLuyện tậpvi
  dc.titleĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÓNG VAI (ROLE-PLAY)vi
  dc.typeThesisvi
  dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
  dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại Ngữ -Tin Học Tp.HCM - HUFLITvi
  dc.description.generalnoteRole-play, Speaking skills, participate in, practicevi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • Vũ Trâm Anh.pdf
  • Size : 4,93 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :