Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorChử, Thị Bích-
dc.date.accessioned2019-09-06T03:47:09Z-
dc.date.available2019-09-06T03:47:09Z-
dc.date.issued2019-04-26-
dc.identifier.citation1. Nguyễn Văn Chiến (1992). Ngôn ngữ học đối chiếu và đối chiếu các ngôn ngữ Đông Nam Á. NXB Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, Hà Nội. 2. Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến (1997). Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt. Hà Nội: NXB Giáo dục. 3. Mai Ngọc Chừ (2002). Dạy tiếng Việt với tư cách một ngoại ngữ. Tạp chí Ngôn ngữ, số 5, tr. 65 - 69. 4. Nguyễn Việt Hương (2012). Tiếng Việt Cơ sở (quyển 1). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 5. Ahn Jean-myung, Lee Kyung-ah, Han hoo-young (biên dịch: Trang Thơm) (2015). Ngữ pháp tiếng Hàn. NXB Hồng Đức. 6. Cho Myeong Sook (2006). Một số kết quả đối chiếu ngữ âm giữa tiếng Việt với tiếng Hàn. Tạp chí Khoa học NHSP TP Hồ Chí Minh, số 9, tr. 58 - 70.vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67109-
dc.description.abstractViệc học phát âm chuẩn khi học bất kì ngoại ngữ nào cũng rất quan trọng bởi phát âm sai sẽ cản trở việc giao tiếp. Tuy nhiên, học để phát âm chuẩn ở ngay giai đoạn đầu không dễ dàng. Xuất phát từ thực tế giảng dạy, chúng tôi tìm hiểu những khó khăn của học viên Hàn Quốc khi học phát âm hệ thống nguyên âm, phụ âm - bảng chữ cái tiếng Việt và hệ thống thanh điệu tiếng Việt, dự báo những lỗi sai có tính chất tiềm ẩn, phân tích những yếu tố gây ảnh hưởng đến việc phát âm trên cơ sở đối chiếu hệ thống âm vị tiếng Việt và hệ thống âm vị tiếng Hàn. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy. In learning any foreign languages, pronunciation is very important. Pronunciation errors will lead to communication breakdowns. However, it is very difficult to get the perfect pronunciation right from the start. Based on our real-life teaching experiences in addition to our questionnaire, we examine the specific obstacles of Korean learners of Vietnamese with regard to pronouncing the system of vowels, Vietnamese consonants and Vietnamese tones. We also predict the potential errors, analyze the factors affecting their pronunciation on the basis of comparing and contrasting Vietnamese and Korean phonemic systems. Finally, we propose feasible solutions in order to improve teaching efficiencyvi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectTiếng Việtvi
dc.subjectGiảng dạy tiếng Việtvi
dc.subjectPhát âmvi
dc.subjectPhát âm tiếng Việtvi
dc.titleMộT VÀI KHÓ KHĂN CủA HỌC VIÊN HÀN QUỐC TRONG VIỆC HỌC PHÁT ÂM TIẾNG VIỆTvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.lic978-604-9805-71-4-
dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHNvi
dc.description.generalnoteVietnamese, trachking Vietnamese, Vietnamese pronuntication.vi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • Chử Thị Bích.pdf
  • Size : 3,74 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorChử, Thị Bích-
  dc.date.accessioned2019-09-06T03:47:09Z-
  dc.date.available2019-09-06T03:47:09Z-
  dc.date.issued2019-04-26-
  dc.identifier.citation1. Nguyễn Văn Chiến (1992). Ngôn ngữ học đối chiếu và đối chiếu các ngôn ngữ Đông Nam Á. NXB Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, Hà Nội. 2. Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến (1997). Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt. Hà Nội: NXB Giáo dục. 3. Mai Ngọc Chừ (2002). Dạy tiếng Việt với tư cách một ngoại ngữ. Tạp chí Ngôn ngữ, số 5, tr. 65 - 69. 4. Nguyễn Việt Hương (2012). Tiếng Việt Cơ sở (quyển 1). NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 5. Ahn Jean-myung, Lee Kyung-ah, Han hoo-young (biên dịch: Trang Thơm) (2015). Ngữ pháp tiếng Hàn. NXB Hồng Đức. 6. Cho Myeong Sook (2006). Một số kết quả đối chiếu ngữ âm giữa tiếng Việt với tiếng Hàn. Tạp chí Khoa học NHSP TP Hồ Chí Minh, số 9, tr. 58 - 70.vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67109-
  dc.description.abstractViệc học phát âm chuẩn khi học bất kì ngoại ngữ nào cũng rất quan trọng bởi phát âm sai sẽ cản trở việc giao tiếp. Tuy nhiên, học để phát âm chuẩn ở ngay giai đoạn đầu không dễ dàng. Xuất phát từ thực tế giảng dạy, chúng tôi tìm hiểu những khó khăn của học viên Hàn Quốc khi học phát âm hệ thống nguyên âm, phụ âm - bảng chữ cái tiếng Việt và hệ thống thanh điệu tiếng Việt, dự báo những lỗi sai có tính chất tiềm ẩn, phân tích những yếu tố gây ảnh hưởng đến việc phát âm trên cơ sở đối chiếu hệ thống âm vị tiếng Việt và hệ thống âm vị tiếng Hàn. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy. In learning any foreign languages, pronunciation is very important. Pronunciation errors will lead to communication breakdowns. However, it is very difficult to get the perfect pronunciation right from the start. Based on our real-life teaching experiences in addition to our questionnaire, we examine the specific obstacles of Korean learners of Vietnamese with regard to pronouncing the system of vowels, Vietnamese consonants and Vietnamese tones. We also predict the potential errors, analyze the factors affecting their pronunciation on the basis of comparing and contrasting Vietnamese and Korean phonemic systems. Finally, we propose feasible solutions in order to improve teaching efficiencyvi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectTiếng Việtvi
  dc.subjectGiảng dạy tiếng Việtvi
  dc.subjectPhát âmvi
  dc.subjectPhát âm tiếng Việtvi
  dc.titleMộT VÀI KHÓ KHĂN CủA HỌC VIÊN HÀN QUỐC TRONG VIỆC HỌC PHÁT ÂM TIẾNG VIỆTvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.lic978-604-9805-71-4-
  dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHNvi
  dc.description.generalnoteVietnamese, trachking Vietnamese, Vietnamese pronuntication.vi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • Chử Thị Bích.pdf
  • Size : 3,74 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :