Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Thị Bích-
dc.contributor.authorNguyễn, Cảnh Linh-
dc.date.accessioned2019-09-06T04:09:43Z-
dc.date.available2019-09-06T04:09:43Z-
dc.date.issued2019-04-26-
dc.identifier.citation1. VGP News: Hơn 200 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài được phê duyệt | Báo điện tử Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam [Internet]. http://baochinhphu.vn/. 2. AUF- Communité Universitaire Francophone [Internet]. http://www.formations.univ-ap.info/. 3. Các chương trình quốc tế liên kết đào tạo tại Việt Nam - Thông tin tuyển sinh [Internet]. http://thongtintuyensinh.vn/. 4. Vietnam LC du. CFVG, symbole de la cooperation dans la formation Vietnam – France [Internet]. http://lecourrier.vn. 5. Cơ hội việc làm cho sinh viên tiếng Pháp [Internet]. http://www.thesaigontimes.vn/. 6. Ministère des Affaires étrangères et du Développement international. http://www.diplomatie.gouv.fr/ 7. Khối ngành Pháp ngữ: Rộng cửa học tập, hẹp cửa việc làm [Internet]. http://nld.com.vn/. 8. La coopération universitaire | Institut français du Vietnam [Internet]. http://www.institutfrancaisvietnam.com/. 9. La langue française face à la mondialisation, d’Yves Montenay, Paris, Société d’édition Les Belles Lettres, 2005, 321 p. - 029864ar.pdf [Internet]. http://www.erudit.org/ 10. L’éducation en Asie - education-en-asie-ries-68-communique-de-presse.pdf [Internet]. http://www. ciep.fr/ 11. Les enjeux linguistiques à l’ère de la mondialisation – table ronde au Forum mondial de la langue française (FMLF) http://ssjb.com/ 12. http://vied.vn/vi/giao-duc-quoc-te/cac-chuong-trinh-lien-ket-dao-tao.htmlvi
dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67110-
dc.description.abstractToàn cầu hóa tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với việc dạy và học ngoại ngữ nói chung và tiếng Pháp nói riêng. Tiếng Anh là ngoại ngữ được nhiều sinh viên lựa chọn và cũng là ngôn ngữ được sử dụng rất phổ biến hiện nay trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bên cạnh đó, việc tăng cường hợp tác, liên kết với các nước trong khối ASEAN và việc thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với nhiều đối tác quan trọng như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực khác nhau mang lại nhiều lựa chọn việc làm cho sinh viên ngành ngôn ngữ. Tuy vậy, sự phát triển của giảng dạy đa ngôn ngữ - đa văn hóa ở Việt nam cũng là một thách thức to lớn đối với việc dạy và học tiếng Pháp như một ngoại ngữ. Trong bài viết này, chúng tôi muốn thảo luận các vấn đề về thực tiễn giảng dạy tiếng Pháp ở Việt nam, từ đó tìm hiểu những thách thức và cơ hội cho giáo viên tiếng Pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Globalization creates many opportunities and challenges for foreign language teaching and learning in general and French in particular. The prevailing English is undeniable because this is not only a foreign language for Vietnamese students but also a very popular language used today: in daily life, at work, in learning, etc. In addition, the strengthening of cooperation and cooperation with ASEAN countries and the promotion of cooperation between ASEAN and many important partners such as China, Japan and Korea in many different fields brings many employment options for language students. However, the development of multi-language - multicultural teaching in Vietnam is also a great challenge for teaching and learning French as a foreign language. In this article, we would like to discuss the issues of French teaching practice in Vietnam, thereby understanding the challenges and opportunities for French teachers in the context of today’s globalization.vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectĐa ngôn ngữvi
dc.subjectĐa văn hóavi
dc.subjectGiảng dạy tiếng Phápvi
dc.subjectThách thứcvi
dc.subjectCơ hộivi
dc.titleGIẢNG DẠY TIẾNG PHÁP TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY: THÁCH THỨC VÀ CƠ HÔIIvi
dc.typeThesisvi
dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
dc.contributor.schoolĐại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nộivi
dc.description.generalnoteMultilingual, multicultural, French teaching, challenges, opportunitiesvi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • Hoàng Thị Bích, NGuyễn Cảnh Linh.pdf
  • Size : 3,08 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorHoàng, Thị Bích-
  dc.contributor.authorNguyễn, Cảnh Linh-
  dc.date.accessioned2019-09-06T04:09:43Z-
  dc.date.available2019-09-06T04:09:43Z-
  dc.date.issued2019-04-26-
  dc.identifier.citation1. VGP News: Hơn 200 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài được phê duyệt | Báo điện tử Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam [Internet]. http://baochinhphu.vn/. 2. AUF- Communité Universitaire Francophone [Internet]. http://www.formations.univ-ap.info/. 3. Các chương trình quốc tế liên kết đào tạo tại Việt Nam - Thông tin tuyển sinh [Internet]. http://thongtintuyensinh.vn/. 4. Vietnam LC du. CFVG, symbole de la cooperation dans la formation Vietnam – France [Internet]. http://lecourrier.vn. 5. Cơ hội việc làm cho sinh viên tiếng Pháp [Internet]. http://www.thesaigontimes.vn/. 6. Ministère des Affaires étrangères et du Développement international. http://www.diplomatie.gouv.fr/ 7. Khối ngành Pháp ngữ: Rộng cửa học tập, hẹp cửa việc làm [Internet]. http://nld.com.vn/. 8. La coopération universitaire | Institut français du Vietnam [Internet]. http://www.institutfrancaisvietnam.com/. 9. La langue française face à la mondialisation, d’Yves Montenay, Paris, Société d’édition Les Belles Lettres, 2005, 321 p. - 029864ar.pdf [Internet]. http://www.erudit.org/ 10. L’éducation en Asie - education-en-asie-ries-68-communique-de-presse.pdf [Internet]. http://www. ciep.fr/ 11. Les enjeux linguistiques à l’ère de la mondialisation – table ronde au Forum mondial de la langue française (FMLF) http://ssjb.com/ 12. http://vied.vn/vi/giao-duc-quoc-te/cac-chuong-trinh-lien-ket-dao-tao.htmlvi
  dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67110-
  dc.description.abstractToàn cầu hóa tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với việc dạy và học ngoại ngữ nói chung và tiếng Pháp nói riêng. Tiếng Anh là ngoại ngữ được nhiều sinh viên lựa chọn và cũng là ngôn ngữ được sử dụng rất phổ biến hiện nay trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bên cạnh đó, việc tăng cường hợp tác, liên kết với các nước trong khối ASEAN và việc thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với nhiều đối tác quan trọng như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực khác nhau mang lại nhiều lựa chọn việc làm cho sinh viên ngành ngôn ngữ. Tuy vậy, sự phát triển của giảng dạy đa ngôn ngữ - đa văn hóa ở Việt nam cũng là một thách thức to lớn đối với việc dạy và học tiếng Pháp như một ngoại ngữ. Trong bài viết này, chúng tôi muốn thảo luận các vấn đề về thực tiễn giảng dạy tiếng Pháp ở Việt nam, từ đó tìm hiểu những thách thức và cơ hội cho giáo viên tiếng Pháp trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Globalization creates many opportunities and challenges for foreign language teaching and learning in general and French in particular. The prevailing English is undeniable because this is not only a foreign language for Vietnamese students but also a very popular language used today: in daily life, at work, in learning, etc. In addition, the strengthening of cooperation and cooperation with ASEAN countries and the promotion of cooperation between ASEAN and many important partners such as China, Japan and Korea in many different fields brings many employment options for language students. However, the development of multi-language - multicultural teaching in Vietnam is also a great challenge for teaching and learning French as a foreign language. In this article, we would like to discuss the issues of French teaching practice in Vietnam, thereby understanding the challenges and opportunities for French teachers in the context of today’s globalization.vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectĐa ngôn ngữvi
  dc.subjectĐa văn hóavi
  dc.subjectGiảng dạy tiếng Phápvi
  dc.subjectThách thứcvi
  dc.subjectCơ hộivi
  dc.titleGIẢNG DẠY TIẾNG PHÁP TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY: THÁCH THỨC VÀ CƠ HÔIIvi
  dc.typeThesisvi
  dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
  dc.contributor.schoolĐại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nộivi
  dc.description.generalnoteMultilingual, multicultural, French teaching, challenges, opportunitiesvi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • Hoàng Thị Bích, NGuyễn Cảnh Linh.pdf
  • Size : 3,08 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :