Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Vân Chi-
dc.date.accessioned2019-09-06T04:26:01Z-
dc.date.available2019-09-06T04:26:01Z-
dc.date.issued2019-04-26-
dc.identifier.citation1. Budiana Putra, I. P. (2014). Learning Vocabulary Using English Movie with Subtitles in Smak Santo Yoseph. Humanis, 22(1). 2. Champoux J.E. (1999). Film as a teaching resource. Journal of Management Inquiry, 8(2): 206–217. 3. Gorjan, B. (2014). The effect of movie subtitling on incidental vocabulary learning among EFL learners. International Journal of Asian Social Science, 2014, 4(9): 1013-1026. 4. Krashen, S.D. (1985). The Input Hypothesis: Issues and Implications, New York: Longman 5. Kusumarasdyati. (2004). Listening, viewing and imagination: Movies in EFL classes. 2nd International Conference on Imagination and Education. Vancouver. 6. Mishan, F. (2004): Authentic corpora for language learning: a problem and its resolution. ELT Journal, 58/3, 219-227. 7. Sherman, J. (2003). Using authentic video in the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press. 8. Rhinehart Neas, L. (2012). Modifying gym class to include students with special needs. Retrieved January, 30. 9. Varga, D. (2013). “And action!” – developing skills. Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary , 8(1), 343-357.vi
dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67112-
dc.description.abstractBài viết này nhằm mục đích khảo sát mức độ yêu thích xem phim Thái Lan của sinh viên học tiếng Thái như ngoại ngữ 2 trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ khảo sát về mức độ yêu thích phim Thái của 72 sinh viên học ngoại ngữ 2 trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy hơn 90% sinh viên yêu thích xem phim Thái và 60% số sinh viên xem phim Thái với mức độ thường xuyên. Khảo sát trên cho thấy việc xem phim Thái thường xuyên rất hữu ích đối với sinh viên học tiếng Thái, nhất là trong việc cải thiện kỹ năng nghe nói, tăng vốn từ vựng cũng như hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Thái nhiều hơn, từ đó góp phần tăng hứng thú và giúp người học yêu thích môn học tiếng Thái hơn. This article aims to investigate the interest in watching Thai movies of students who learn Thai language as the second foreign language at Ulis, Hanoi National University. From a survey on the interest in Thai movies among 72 non-major Thai language students at Ulis showed that more than 90% of students love watching Thai movies and 60% of them watching Thai movies regularly. In addition, watching Thai movies frequently is very useful for students who study Thai language, especially in improving listening and speaking skills, increasing vocabulary as well as the knowledge of the country, people and culture, thereby contributing to increase learning motivation and love for Thai subject.vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectDạy và họcvi
dc.subjectTiếng Tháivi
dc.subjectPhim ảnhvi
dc.titleTÌM HIỂU VỀ MỨC Độ YÊU THÍCH PHIM THÁI LAN CỦA SINH VIÊN HỌC TIẾNG THÁI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮvi
dc.typeThesisvi
dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nộivi
dc.description.generalnoteteaching and learning, interest, thai, movies.vi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • Nguyễn Thị Vân chi.pdf
  • Size : 2,99 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Vân Chi-
  dc.date.accessioned2019-09-06T04:26:01Z-
  dc.date.available2019-09-06T04:26:01Z-
  dc.date.issued2019-04-26-
  dc.identifier.citation1. Budiana Putra, I. P. (2014). Learning Vocabulary Using English Movie with Subtitles in Smak Santo Yoseph. Humanis, 22(1). 2. Champoux J.E. (1999). Film as a teaching resource. Journal of Management Inquiry, 8(2): 206–217. 3. Gorjan, B. (2014). The effect of movie subtitling on incidental vocabulary learning among EFL learners. International Journal of Asian Social Science, 2014, 4(9): 1013-1026. 4. Krashen, S.D. (1985). The Input Hypothesis: Issues and Implications, New York: Longman 5. Kusumarasdyati. (2004). Listening, viewing and imagination: Movies in EFL classes. 2nd International Conference on Imagination and Education. Vancouver. 6. Mishan, F. (2004): Authentic corpora for language learning: a problem and its resolution. ELT Journal, 58/3, 219-227. 7. Sherman, J. (2003). Using authentic video in the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press. 8. Rhinehart Neas, L. (2012). Modifying gym class to include students with special needs. Retrieved January, 30. 9. Varga, D. (2013). “And action!” – developing skills. Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary , 8(1), 343-357.vi
  dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67112-
  dc.description.abstractBài viết này nhằm mục đích khảo sát mức độ yêu thích xem phim Thái Lan của sinh viên học tiếng Thái như ngoại ngữ 2 trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ khảo sát về mức độ yêu thích phim Thái của 72 sinh viên học ngoại ngữ 2 trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy hơn 90% sinh viên yêu thích xem phim Thái và 60% số sinh viên xem phim Thái với mức độ thường xuyên. Khảo sát trên cho thấy việc xem phim Thái thường xuyên rất hữu ích đối với sinh viên học tiếng Thái, nhất là trong việc cải thiện kỹ năng nghe nói, tăng vốn từ vựng cũng như hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Thái nhiều hơn, từ đó góp phần tăng hứng thú và giúp người học yêu thích môn học tiếng Thái hơn. This article aims to investigate the interest in watching Thai movies of students who learn Thai language as the second foreign language at Ulis, Hanoi National University. From a survey on the interest in Thai movies among 72 non-major Thai language students at Ulis showed that more than 90% of students love watching Thai movies and 60% of them watching Thai movies regularly. In addition, watching Thai movies frequently is very useful for students who study Thai language, especially in improving listening and speaking skills, increasing vocabulary as well as the knowledge of the country, people and culture, thereby contributing to increase learning motivation and love for Thai subject.vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectDạy và họcvi
  dc.subjectTiếng Tháivi
  dc.subjectPhim ảnhvi
  dc.titleTÌM HIỂU VỀ MỨC Độ YÊU THÍCH PHIM THÁI LAN CỦA SINH VIÊN HỌC TIẾNG THÁI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮvi
  dc.typeThesisvi
  dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
  dc.contributor.schoolTrường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nộivi
  dc.description.generalnoteteaching and learning, interest, thai, movies.vi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • Nguyễn Thị Vân chi.pdf
  • Size : 2,99 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :