Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrương, Thị Anh Đào-
dc.date.accessioned2019-09-06T04:33:03Z-
dc.date.available2019-09-06T04:33:03Z-
dc.date.issued2019-04-26-
dc.identifier.citationTIẾNG VIỆT 1. Cao Xuân Hạo (1998). “Về ý nghĩa “Thì” và “Thể” trong tiếng Việt”, Ngôn ngữ (5), 1-32. 2. Cao Xuân Hạo (1998). Tiếng Việt – Mấy vấn đề ngữ pháp, ngữ âm, ngữ nghĩa, Nxb Giáo dục, Tp. Hồ Chí Minh. 3. Trương Thị Anh Đào (2014). Biểu đạt hình thái dĩ thành tiếng Anh trong tiếng Việt, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh. TIẾNG ANH 1. Comrie, B. (1976). Aspect. Cambridge University Press, Cambridge, England. 2. Comrie, B. (1985). Tense . Cambridge University Press, Cambridge, England.vi
dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67113-
dc.description.abstractTrong quá trình học tiếng Anh, người Việt thường mắc những lỗi ngữ pháp có quan hệ với loại hình, đặc biệt là lỗi về cách dùng thì vì tiếng Việt là một ngôn ngữ không thì. Trong tiếng Anh, hình thái dĩ thành (perfect) là một hình thái đóng vai trò quan trọng nhưng lại là một phạm trù ngữ pháp khó lĩnh hội. Người học thường nhầm lẫn giữa hình thái vị từ quá khứ và hình thái dĩ thành. Trong khi hình thái vị từ quá khứ định vị một sự tình xảy ra và hoàn tất trước thời điểm hiện tại thì hình thái dĩ thành luôn mang một hàm ý liên quan đến thời điểm hiện tại. Bài viết này được thực hiện xuất phát từ thực tiễn giảng dạy nhằm giúp cho sinh viên có thể thấy được sự tương đồng và khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt khi biểu đạt ý nghĩa dĩ thành trong hai ngôn ngữ để từ đó có thể hiểu rõ và sử dụng chính xác hình thái vị từ này. When studying English, Vietnamese learners often make grammatical mistakes, especially ones in relation to using tense because Vietnamese is a tenseless language. In English, the perfect plays an important role but it is structurally more complicated than other grammatical aspects. Learners often confuse the past tense with the perfect. While the past tense locates an event prior to the time of speaking, the perfect has a semantic component of present relevance. This paper aims to help students distinguish the similarities and differences between meaning and implicature of the perfect in English and Vietnamese so that they can use it correctly.vi
dc.description.sponsorshipULISvi
dc.language.isovivi
dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
dc.subjectDĩ thành (Perfect)vi
dc.subjectDĩ thành kết quảvi
dc.subjectDĩ thành kinh nghiệmvi
dc.subjectDĩ thành tiếp diễnvi
dc.subjectDĩ thành quá khứvi
dc.titleBIỂU ĐẠT Ý NGHĨA DĨ THÀNH HIỆN TẠI TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆTvi
dc.typeThesisvi
dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
dc.contributor.schoolTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.description.generalnotePerfectvi
Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • Trương Thị Anh Đào.pdf
  • Size : 4,87 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTrương, Thị Anh Đào-
  dc.date.accessioned2019-09-06T04:33:03Z-
  dc.date.available2019-09-06T04:33:03Z-
  dc.date.issued2019-04-26-
  dc.identifier.citationTIẾNG VIỆT 1. Cao Xuân Hạo (1998). “Về ý nghĩa “Thì” và “Thể” trong tiếng Việt”, Ngôn ngữ (5), 1-32. 2. Cao Xuân Hạo (1998). Tiếng Việt – Mấy vấn đề ngữ pháp, ngữ âm, ngữ nghĩa, Nxb Giáo dục, Tp. Hồ Chí Minh. 3. Trương Thị Anh Đào (2014). Biểu đạt hình thái dĩ thành tiếng Anh trong tiếng Việt, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh. TIẾNG ANH 1. Comrie, B. (1976). Aspect. Cambridge University Press, Cambridge, England. 2. Comrie, B. (1985). Tense . Cambridge University Press, Cambridge, England.vi
  dc.identifier.isbn978-604-9805-71-4-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67113-
  dc.description.abstractTrong quá trình học tiếng Anh, người Việt thường mắc những lỗi ngữ pháp có quan hệ với loại hình, đặc biệt là lỗi về cách dùng thì vì tiếng Việt là một ngôn ngữ không thì. Trong tiếng Anh, hình thái dĩ thành (perfect) là một hình thái đóng vai trò quan trọng nhưng lại là một phạm trù ngữ pháp khó lĩnh hội. Người học thường nhầm lẫn giữa hình thái vị từ quá khứ và hình thái dĩ thành. Trong khi hình thái vị từ quá khứ định vị một sự tình xảy ra và hoàn tất trước thời điểm hiện tại thì hình thái dĩ thành luôn mang một hàm ý liên quan đến thời điểm hiện tại. Bài viết này được thực hiện xuất phát từ thực tiễn giảng dạy nhằm giúp cho sinh viên có thể thấy được sự tương đồng và khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt khi biểu đạt ý nghĩa dĩ thành trong hai ngôn ngữ để từ đó có thể hiểu rõ và sử dụng chính xác hình thái vị từ này. When studying English, Vietnamese learners often make grammatical mistakes, especially ones in relation to using tense because Vietnamese is a tenseless language. In English, the perfect plays an important role but it is structurally more complicated than other grammatical aspects. Learners often confuse the past tense with the perfect. While the past tense locates an event prior to the time of speaking, the perfect has a semantic component of present relevance. This paper aims to help students distinguish the similarities and differences between meaning and implicature of the perfect in English and Vietnamese so that they can use it correctly.vi
  dc.description.sponsorshipULISvi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIvi
  dc.subjectDĩ thành (Perfect)vi
  dc.subjectDĩ thành kết quảvi
  dc.subjectDĩ thành kinh nghiệmvi
  dc.subjectDĩ thành tiếp diễnvi
  dc.subjectDĩ thành quá khứvi
  dc.titleBIỂU ĐẠT Ý NGHĨA DĨ THÀNH HIỆN TẠI TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆTvi
  dc.typeThesisvi
  dc.contributor.conferenceNGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAMvi
  dc.contributor.schoolTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
  dc.description.generalnotePerfectvi
  Appears in Collections:ULIS - Conference Proceedings


 • Trương Thị Anh Đào.pdf
  • Size : 4,87 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :